Det opplyser Politihøgskolen i en pressemelding.

Dag Sveaas er seksjonsleder for videreutdanningene innenfor etterforskning ved Politihøgskolen og forteller at Politihøgskolen har utdannet instruktører i etterforsking til politidistriktene.

I fellesskap med disse sikres gjennomføring av studiet lokalt – dette med samme krav til faglig standard og eksamen. Dette gir en helt annen kapasitet og bidrar til å heve kvaliteten på etterforskning i etaten.

Den grunnleggende videreutdanningen innen etterforskning (VEF) hadde en forsiktig oppstart fra 2011, og tilbys både til politi og påtalemyndigheten.

Fra 24 studenter i året i «generell etterforskning» har studiet videreutdanning i etterforskning i 2022-2023 totalt 12 gjennomføringer. Dette utgjør ca 300 studenter på ett år.

Ellers starter 60 studenter opp i utdanningen etterforskninsledelse våren 2023, og høgskolen har videre utviklet et studium i ledelse av etterforskning av kriser og ekstraordinære hendelser.

Ambisjonen er studiestart våren 2024. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer