Innenriks

Krever gjennombrudd i klimaforhandlingene

Etter nok et år med store ødeleggelser som følge av klimaendringer, møtes verdens land i Sharm el-Sheikh for å forhandle om klimaløsninger.  

–Vi er langt ute av kurs for å holde oppvarmingen under 1,5 grader, og tiden for å iverksette nødvendige tiltak for å unngå de verste konsekvensene for både folk, samfunn og naturmangfold, renner raskt ut, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.  

Flere viktige tiltak må på plass 

I forkant av årets klimatoppmøte krever WWF at løfter og ambisjoner omsettes til konkret politisk handling. Spesielt viktig blir det å få enighet om tiltak for utslippskutt, samt få på plass finansiering av klimatilpasning og tap og skade som følge av klimaendringer.  

– Det er et stort gap mellom hva som trengs for å nå målene i Parisavtalen, hva land har lovet, og hva som faktisk skjer sju år etter at avtalen ble vedtatt. En fersk rapport fra Klimakonvensjonen viser at alle lands nasjonale mål nå tar oss i retning av 2,5 graders oppvarming, sier Andaur, og legger til: 

– Fordi vi ikke har klart å kutte nok klimagassutslipp, opplever verden stadig mer alvorlige ødeleggelser som følge av stormer, flommer og skogbranner. Klimatoppmøtet må også bidra til å sikre en finansieringsordning for å håndtere konsekvensene av klimaendringene. “Tap og skade” blir et nøkkeltema i Sharm el-Sheikh. 

Tydelige krav til Norge  

WWF påpeker at heller ikke Norge har levert på tidligere løfter. Norske utslipp er i dag omtrent på samme nivå som i 1990 – kun 4,7 prosent lavere, ifølge nye tall fra SSB.  

– Det er tre tapte tiår med klimapolitikk. Vi har ikke tid til flere unnskyldninger, nå trenger vi en regjering som tar klimautfordringene ordentlig på alvor. Derfor er det bra at Norge vil kutte 55 prosent i klimagassutslipp innen 2030. Dette må gjelde for hele den norske økonomien og følges opp med konkret handling, sier Andaur.  

Miljøorganisasjonen mener at det forsterkede målet kan sende et viktig signal til andre land i forkant av årets klimatoppmøte. Samtidig viser WWF til den norske olje- og gasspolitikken og hvordan den skygger for regjeringens klimaambisjoner.  

– I tiden fra Parisavtalen ble inngått og frem til i dag har Norge trappet opp produksjonen av olje og gass. Vi har sett rekordmange utdelinger av letelisenser, et midlertidig oljeskattesystem som har gjort det mer gunstig å investere i norsk olje og gass enn før Parisavtalen, og mer aktivitet i sårbare Arktis. Slik kan det ikke fortsette. Norge er nødt til å ta ansvar og vise andre land at overgangen fra fossilt til fornybart er mulig.   

Klimakrisen og naturkrisen må løses sammen 

I Egypt blir det også viktig å anerkjenne at klimakrisen og naturkrisen er tett sammenvevd og ikke kan løses hver for seg. Klimaendringene fører til tap av natur, som i sin tur forverrer klimakrisen. WWF ber derfor om at naturen får en større rolle i årets klimaforhandlinger. 

– Naturen er vår beste allierte i klimakampen. Klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, uttalte tidligere i høst at å ta vare på naturen hjelper oss med å løse klimakrisen. Vi kommer ikke til netto null bare med utslippskutt. Det er med andre ord et stort behov for at naturbaserte løsninger blir inkludert i klimatiltak, sier Andaur og legger til: 

– Om litt over en måned avholdes tiårets viktigste naturtoppmøte i Montreal. Der skal nye internasjonale naturmål fastsettes, og klimatoppmøtet er en gyllen anledning for å legge lista høyt for hvordan vi skal forvalte naturen på naturmangfoldets og klimaets premisser, til det beste for folk og klode, sier Andaur. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Sveio. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.