Extraavisen.no

Næringsliv

Kristine Falkgård blir bærekraftdirektør i Fremtind

(NÆRINGSLIVET): Fremtind styrker satsingen på bærekraft, og ansetter Kristine Falkgård som spydspiss for området.

Publisert for

, den

Foto: KBN/Jo Straube

Falkgård kommer fra stillingen som daglig leder i Cultura Bank. Før det var hun administrerende direktør i KBN, hvor hun var en pådriver for å utvikle bankens tydelige posisjon innenfor bærekraft og grønn finans.

– Kristine vil bringe inn viktige perspektiver og bred erfaring fra bærekraftarbeid i ulike virksomheter, og hun har også tung erfaring fra finansnæringen. Med henne på laget får vi satt ytterligere trykk bak bærekraftambisjonen vår, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Kristine Falkgård er på plass i forsikringsselskapet 1. mars 2022.

Skal gjennomsyre hele virksomheten

– Jeg er imponert over hvordan Fremtind bygger bærekraft inn i sin forretningsstrategi og tenker nytt. Samtidig er Fremtind det nest største forsikringsselskapet på privatmarkedet i Norge, og gjennom sitt samarbeid med SpareBank 1, DNB, LO og NSF har de en enorm mulighet til å påvirke store deler av Norges befolkning. Dette motiverer meg veldig, sier Falkgård.

– Bærekraft må handle om det vi gjør, ikke om det vi sier. Her mener jeg at Fremtind allerede gjør mye riktig, blant annet gjennom forebygging, reparasjon og gjenbruk. Samtidig viser selskapets stemme for samarbeid og kunnskapsdeling i næringslivet en sterk vilje til å mobilisere. Samtidig har vi en lang vei å gå. Forsikringsbransjen registrerte nær 2,4 millioner skader i 2020. Det tilsvarer grovt regnet 600 000 tonn C02-ekvivalenter. Det viser at vi er nødt til å forebygge flere skader, sier hun.

Turid Grotmoll forteller at bærekraft skal gjennomsyre hele virksomheten, og at det blir en realitet først når det har eierskap i hele organisasjonen. – Derfor er ansvaret for hovedmålene for bærekraft delegert til forretningsområdene, som igjen har konkretisert sine egne mål og tiltak. Disse vil de bli fulgt opp på, sier Grotmoll.

Må sette krav til leverandørene

Samfunnsengasjement og bærekraft har vært en rød tråd i mye av Kristine Falkgårds karriere. Valget om å jobbe med dette i et forsikringsselskap, finner hun naturlig.

– Forsikring handler om å ta vare på det vi eier, liv og helse. Sånn sett er bærekraft en helt naturlig del av et forsikringsselskaps virksomhet. Gjennom å forebygge og sette krav til sine leverandører og samarbeidspartnere, brukes ressurser mer bevisst og effektivt. Det er det god lønnsomhet i, sier hun.

Med denne ansettelsen etablerer Fremtind bærekraft som en egen avdeling i selskapet. Hanne Iversen Rye, som har ledet arbeidet med bærekraft i Fremtind siden 2017, fortsetter i rollen som fagleder på området. Avdelingen skal styrkes ytterligere med en analytiker.

Lik Extraavisen.no på Facebook!