– 1. mai er dagen som minner oss på at våre rettigheter ikke skal tas som en selvfølge. Vi har kommet langt de siste hundre årene, men vi har fortsatt en vei å gå. Det er forstatt mange forskjeller i arbeidslivet, og som en kvinne som jobber innen teknologi kan jeg se forskjeller. Tall fra SSB viser at kvinner fortsattt tjener mindre enn menn, og gapet blir større desto lengre man er i abreidslivet, sier Angelika.

Ser vi på gjennomsnittlig avtalt månedslønn, tjener kvinner 89,5 prosent av hva menn gjør. Det tilsvarende tallet for median avtalt månedslønn er 94,9 prosent, ifølge en statistikk hos SSB.

– Det er ikke på noen måte rett at kvinner skal tjene mindre enn menn for samme arbeid. Dette er forkastelig og som kvinne ser jeg at det er forskjeller.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Angelika har under sin bachelor grad utmerket seg akademisk og fulførte sin bachelorgrad ved NTNU i Gjøvik med toppkarakterer nesten alle fag. Videre fikk hennes bachelor oppgave tildelt Eureka-prisen for beste design bachelor i 2020 ved NTNU i Gjøvik. Angelika synes det er ubehagelig at det fortsatt er forskjeller og kjenner sterkt på dette da hun har måttet jobbe hardt for å nå målene sine.

– Som dysletiker har jeg måttet jobbe hardt for å komme gjennom min grad, og er utrolig stolt over at jeg fullførte graden med så gode resultater. 

Dysleksi er ordblindhet, også kalt lese- og skrivevansker. Det innebærer en svekkelse i hjernens evne til å omforme skrift som øynene oppfatter, til meningsfylt språk, og motsatt omforme muntlig språk til skrift.

Foto: Renee Williams

Angelika Kristiansen sier selv at hun har vanskelighet med å lese, skrive og forstå innhold.

– Dette er noe jeg har hatt hele livet, og ble diagnotisert i sjetteklasse. Etter det ble jeg lært av min far at for å komme seg i mål er det ingen andre ting å gjøre enn å øve masse. Mengdetrening og innsats har gjort at jeg har klart å komme meg igjennom studiene og nå også takler arbeidslivet bra til tross for dysleksien.

I konkurransen i Miss Norway forventes det at man skal blogge og kontakte eventuelle samarbeidspartnere.

– Det er en del skriving i konkurransen som kan være utfordrende, men jeg gjør så godt jeg kan, og mer enn det kan jeg ikke gjøre. Kjæresten min hjelper meg også med å rettskrive noe, men når han ikke har tid så blir det som det blir. Folk skjønner som regel hva jeg mener med det jeg skriver!

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Angelika Kristiansen nevner videre at hun synes det er trist å se på tall fra SSB om lønnsforskjellene. Hun mener det er viktig at kvinner holder seg oppdatert på hva de har krav på og at de krever i det minste lik lønn som menn. Videre sier Angelika at vi ikke skal være redde for å snakke om lønn.

– Det er ofte slik at vi kvinner ikke snakker om lønn og holder seg ofte stille i slike diskusjoner. Jeg forstår veldig godt hvor det kommer fra, men det er viktig å fortså at sjefen din vil at du skal spørre om mer lønn! Hvis du er flink og jobber hardt, kan jeg garantere at sjefen din også ser det og vil applaudere når du spør om mer lønn. Dette betyr at du vet hva du er verdt, og det siste sjefen din vil er å måtte ansette en ny person som han må lære på nytt fordi du er misfornøyd med arbeidsplassen din og går til et annet sted.

Angelika Kristiansen vil at alle skal tørre å ta lønnsamtalen.

– Min anbefaling er å snakke med din leder, snakke med andre du jobber med og ikke hver redd for å snakke om lønn. Lønn er noe som er blitt litt tabu å snakke om, men dette må vi gjøre noe med. For de aller fleste vil lønnsforhøyelse kunne ha stor innvikling på privatøkonomien. Snakk om lønn, det lønner seg.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer