Extraavisen.no

Krim

Lagmannsretten godtar Økokrims anke i ordførersaken

(NITTEDAL): Den korrupsjonstiltalte eks-ordføreren i Nittedal må sammen med en lokal forretningsmann gjennom en ny rettsrunde. Det bestemte Eidsivating lagmannsrett i dag.

Publisert for

, den

Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

Tidligere i høst ble den tidligere ordføreren i Nittedal, Hilde Thorkildsen, og en lokal forretningsmann frifunnet i Romerike og Glåmdal tingrett for den alvorlige tiltalen om korrupsjon.

Som tidligere omtalt her i Extraavisen, anket Økokrim denne dommen. Dette da de mente at retten både hadde bedømt bevisene feil og tolket korrupsjonsbestemmelsen feil.

Eidsivating lagmannsrett har nå vurdert anken, og fattet tidligere denne uken en enstemmig avgjørelse om at anken tas til følge.
At anken nå er tatt til følge, betyr at saken kommer opp i sin fulle bredde for en ny rett. Retten opplyser videre at saken ennå ikke er berammet. Dette må avklares med partene og vil ta noe tid.

Lik Extraavisen.no på Facebook!