Connect with us

Innenriks

Langvarige tiltak har fått flere jenter inn på datastudier

(STUDENTLIVET): For å skape kjønnsbalanse i IKT-studier har det vært viktig med offensive og kostbare tiltak over tid. Det viser forskere ved NTNU i en nylig publisert artikkel.

Publisert for

, den

Foto: Michael S.
annonse

– Det viktigste tiltaket har utvilsomt vært å vise jenter at de er ønsket og velkomne på datastudiene, sier førsteforfatter i studien, Vivian Anette Lagesen, professor i Teknologi- og vitenskapsstudier ved NTNU.

I artikkelen, publisert i European Journal of Engineering Education, studerer Lagesen og medforfattere virkningen av NTNUs offensive satsing på å inkludere kvinner i data- og teknologistudier fra 1997 og frem til i dag.

Konklusjonen er at satsningene har hatt en positiv effekt, men også at det er ressurskrevende og kostbart å skape kjønnsbalanse.

– Skal man lykkes med å skape et mangfoldig studiemiljø må man for det første ha en klar plan, men det er også viktig at planen støttes opp av midler. Uten pengestøtte fra dataindustrien og næringslivet, samt støtte og vilje fra NTNU, ville ikke effekten av inkluderingstiltakene vært like stor, sier Lagesen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

annonse