Extraavisen.no

Arkiv

Løyve til å bygge Røstad kraftverk

(KRAFTVERK): NVE har gjeve Fjellkraft Leksvik KS løyve til å bygge Røstad kraftverk i Innerelva i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket vil gi ein årleg produksjon på omlag 9,5 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 470 husstandar.

Publisert for

, den

Kraftverket vil nytte eit fall på 83 m over ei strekke på 1,3 km i nedre del av Innerelva.

Av omsyn til allmenne interesser i og langs vassdraget skal det sleppast ei minstevassføring på 130 l/s heile året forbi inntaket i Innerelva.

Med dei avbøtande tiltaka meiner NVE  utbygginga vil vere akseptabel med tanke på allmenne og private interesser.

Lik Extraavisen.no på Facebook!