Extraavisen.no

Helse

Marianne Svendsen kåret til årets bioingeniør

(OSLO): – Jeg vil ha flere «ulydige» bioingeniører, sier prisvinneren. Hun har i mange år jobbet for å gjøre blodprøvetaking til en tryggere og bedre opplevelse for redde og engstelige barn.

Publisert for

, den

Foto: Svein A. LIljebakk

Svendsen er enhetsleder ved Barneklinikkens laboratorium ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

En ære å bli årets bioingeniør 2021

– Det er en ære å bli kåret til årets bioingeniør 2021, men jeg anser det slik at det er saken jeg brenner for som har gjort at jeg får denne prisen, sier hun.

Svendsen har i mange år jobbet med blodprøvetaking av barn, og vært særlig opptatt av å gjøre prøvetakingen til en bedre opplevelse for redde og engstelige barn. – Jeg brenner spesielt for de barna som er alvorlig og kronisk syke, og som er nødt til å ta utallige blodprøver, sier hun.

– Skal du ta blodprøve av et livredd barn, kan du ikke holde fast barnet for å få tatt prøven. Det vil kunne traumatisere dem, forteller hun. – Jeg møter fortsatt voksne som har traumer etter tvang i blodprøvetakingssituasjoner fra barndommen.

Etterlyser «ulydige» bioingeniører

– Jeg arbeider på en avdeling som jobber med barn og unge, og tverrfagligheten her er viktig. Her er det både bioingeniører, sykepleiere, psykologer og leger som jobber sammen for å finne gode løsninger for barna.

– Vi som tar prøvene har et ansvar for å sette grenser, og forsøke å finne alternative løsninger i møte med stikkredde barn. Snakker man for eksempel med legen som har rekvirert blodprøven og forklarer situasjonen, er det min erfaring at man sammen finner løsninger.

– Med «ulydige» mener jeg at vi må la hensynet til barna komme først. Det er derfor viktig å få til en holdningsendring blant alle de som tar blodprøver av stikkredde barn. Dette er jeg opptatt av at vi må få til i hele landet, sier Svendsen.

Deles ut årlig

Prisen som årets bioingeniør ble første gang delt ut i 2020, og deles ut av NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI).

Prisen deles ut hvert år, og formålet er å løfte fram enkeltpersoner som kan være faglige forbilder for unge bioingeniører.

Fagstyreleder i NITO BFI, Rita von der Fehr, sier at prisen skal tildeles en bioingeniør som har gått foran som en god ambassadør for bioingeniørfaget.

– Vi har hatt mange gode kandidater til årets pris, men Marianne Svendsen er både gjennom sitt arbeid for de yngste pasientene våre, hennes faglighet og sin vilje til å dele av sin kompetanse, en meget verdig vinner av prisen som årets bioingeniør, sier fagstyrelederen.

Juryens begrunnelse

– Prisvinneren har lang erfaring med blodprøvetaking av barn. Hun har hjulpet tusenvis av barn, både de med angst og de som frivillig strekker ut armen på første forsøk. – Årets bioingeniør har bidratt i opplæring av andre bioingeniører, skrevet fagartikler om emnet, holder innlegg og er en viktig stemme på vegne av alle barn som skal ta blodprøver, sier von der Fehr.

– På vegne av NITO BFI og fagstyret vil jeg gratulere Marianne Svendsen med tittelen årets bioingeniør 2021, avslutter von der Fehr.

Lik Extraavisen.no på Facebook!