Finans Innenriks

Matbutikk henter 1,5 milliarder kroner

Oda henter 1,5 milliarder kroner i frisk kapital fra nye og eksisterende investorer, og bekrefter sin posisjon som ledende, lønnsom og bærekraftig matvarebutikk på nett.

Det betyr at enda flere kunder i Norge, Finland og Tyskland vil få tilbud om å kjøpe billige matvarer levert helt hjem.

– Vi er imponert over hva Oda har fått til. De har funnet opp dagligvarehandelen på nytt og utviklet en verdensledende logistikk- og distribusjonsteknologi som gjør dagligvare på nett lønnsomt og bærekraftig. Kundene som handler hos Oda bidrar til å halvere co2- utslippene sammenliknet med fysiske matbutikker og matsvinnet er rundt en fjerdedel. Vi ser et stort potensial i virksomheten og ønsker å bidra til videre suksess. Derfor investerer vi i Oda, sier Martin Gjølme og Staffan Mörndal i investeringsteamene til henholdsvis Summa Equity og Verdane.

Som ledende aktør på å kutte i matavfall, viser Oda at det er mulig å få til omfattende strukturelle endringer i en enorm global industri. Dermed støtter investeringen i Oda opp om FNs bærekraftsmål nummer 12, som blant annet sier at andelen matavfall per innbygger på verdensbasis skal halveres innen 2030.

De to oppkjøpsfondene Summa Equity og Verdane går sammen med det svenske investeringsselskapet Kinnevik inn med totalt 1,5 milliarder kroner i ny kapital i Oda. I tillegg blir gjeld for 621 millioner kroner fra Rasmussengruppen, Prosus og Kinnevik konvertert til egenkapital. Oda verdsettes til rundt 3,5 milliarder kroner etter emisjonen.

Tjener penger i Norge

Oda ble etablert i 2013 med ambisjon om å gjøre hverdagen for folk flest enklere ved å levere matvarer helt hjem til kundene. Selskapet har lykkes i å etablere en lønnsom virksomhet med fornøyde og lojale kunder i Norge, og ekspanderer nå gradvis også til andre markeder.

– Oda hadde i 2021 et overskudd på driften i Norge på 29 millioner kroner. Det viser at selskapets forretningsmodell fungerer. Vi har svært fornøyde kunder som nyter godt av et bredt utvalg varer til lave priser, levert rett hjem på døren. De siste månedene har vi økt salget i Norge med 15-20 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Samtidig har netthandel og dagligvaremarkedet for øvrig krympet. I fjor reduserte vi prisene til samme nivå som lavprisbutikkene. Det hadde positiv effekt på salget, sier Kristin Thornes Woldsdal, Odas Norgessjef.

Karl Munthe-Kaas, CEO i Oda, setter pris på at selskapet nå har fått med seg kapitalsterke investorer i Summa Equity, Verdane og Kinnevik på eiersiden. Totalt får Oda tilført 2,1 milliarder kroner i ny egenkapital i et kapitalmarked som har vært spesielt krevende for teknologi- og vekstselskaper.

– Det at tre ledende nordiske eiermiljøer, som alle satser spesielt på selskaper som driver verden i mer bærekraftig retning, velger å investere i Oda er en bekreftelse på at det vi gjør er riktig. Det er også verdt å merke seg at eksisterende aksjonærer som Rasmussengruppen og Prosus bidrar til å styrke Oda ytterligere. Oda er nå godt finansiert og posisjonert for videre målrettet vekst også utenfor Norge, i første rekke Finland og Tyskland, sier Munthe-Kaas.

Justerer kursen

I 2021 hadde Oda en omsetning på 2,47 milliarder kroner, en økning fra 1,98 milliarder kroner i 2020. Parallelt jobbet selskapet med å utvikle en effektiv, global handelsplattform. Selskapet hadde i fjor et overskudd på 29 millioner kroner fra driften i Norge, og det investerte mer enn 380 millioner kroner i å bygge en skalerbar plattform og internasjonal vekst. Ekspansjonen vil fortsette, men i noe redusert omfang og tempo i lys av utsiktene i finansmarkedet.

– Nå gjennomfører vi en kursjustering av vår internasjonale vekststrategi. Vi vil konsentrere oss om våre nåværende initiativer i Finland og Tyskland, og vil prioritere lønnsomhet i eksisterende markeder før vi ekspanderer til andre land. Med finansieringen som vi nå har fått på plass, er vi klare for å fortsette revolusjonen av dagligvaremarkedet og gjøre hverdagen enklere og rimeligere for folk, sier Munthe-Kaas.

Lik Extraavisen.no på Facebook!