Connect with us

Politikk

Mener PBL tar barnehagebarn som gisler

(POLITIKK): Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) kaller onsdagens barnehageaksjon for en kynisk aksjon der eierne og PBL kynisk tar foreldre og barnehagebarna som gisler i en politisk aksjon hvis eneste formål er å trygge de store konsernenes profitt.

Publisert for

, den

Unsplash
Illusterasjonsfoto: Andre Quellet
annonse

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har bedt sine medlemsbarnehager om å markere sin protest mot det de oppfatter som dårligere økonomiske vilkår. De barnehagene som velger å delta i aksjonen, vil gjøre dette ved å stenge barnehagen på onsdag klokken 14. Dette er tre timer tidligere enn normalt.

Dette betyr at foreldre som har barn i barnehage, kan risikere å måtte hente sine barn, eller organisere henting, flere timer tidligere enn det de hadde regnet med.

Bakgrunnen for aksjonen er regjeringens forslag om å redusere det ekstra tilskuddet de private barnehagene får for å dekke sine pensjonsutgifter. Dette tilskuddet, som kommer i tillegg til det driftstilskuddet som betales, ytes som et flatt tilskudd.

Da det er store forskjeller barnehagene i mellom, har dette vist seg å være en lite treffsikker måte måte å dekke barnehagenes pensjonsutgifter på. Noen barnehager har hatt høyere utgifter til pensjon, men særlig barnehagene som er drevet av de kommersielle kjedene (Espira, FUS, Norlandia og Læringsverkstedet), har stort sett hatt lavere pensjonsutgifter enn det som tilskuddet er basert på.

Kunnskapsminister Tonje Brenna uttalte til NRK da regjeringens varslet en omlegging av pensjonstilskuddet til barnehagene, at staten i 2019 betalte ut en milliard mer i tilskudd enn de faktiske utgiftene viste seg å være.

– Beregninger viser at 90 prosent av de private barnehagene får mer til pensjon enn de faktisk bruker på pensjon til sine ansatte. Derfor var det rom for ytterligere kutt, sa kunnskapsministeren til NRK.
Det presiseres at de barnehagene som har bedre pensjonsvilkår for sine ansatte enn det tilskuddet dekker, vil få mellomlegget kompensert.

Rødt reagerer

Partiet Rødt går hardt ut mot Private Barnehagers Landsforbund og deres planlagte aksjon. Rødts leder, Bjørnar Moxnes, sier i en uttalelse lagt til Dagbladet, at PBL kynisk tar foreldre og barnehagebarna som gisler i en politisk aksjon hvis eneste formål er å trygge de store konsernenes profitt.

Moxnes følger opp med å si at dette må være første gang i historien at noen får til lockout-aksjon mot barnehagebarn.

Hans partifelle, leder av Utdanningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt, følger opp i en uttalelse sendt til partiets medlemmer, der hun sier at PBL kjører nå en rå kampanje for å hindre at pensjon til private barnehager skal tilsvare faktiske kostnader. Foran seg skyver de små, ideelle barnehager, men i realiteten er det de kommersielle kjedene de beskytter. 

Hent til vanlig tid

Så hva gjør stakkars foreldre som har fått varsel om at barnehagen stenger tidligere enn avtalt? Bjørnar Moxnes mener foreldre kan ta det rolig. De kan bare blåse i barnehagens varsel.

– Barnehagene har ikke noe annet valg enn å ivareta barna som normalt gjennom hele barnehagens åpningstid. Det er bare å gi beskjed om at man henter som normalt, sier sier Moxnes til avisen.

Moxness’ uttalelse støttes av Anne Lindboe, adm.dir. i PBL. Hun bekrefter overfor Dagbladet at det vil være ansatte på jobb i barnehagen så lenge det er barn der.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

annonse