Næringsliv

Menn satset på teknologifond, kvinner på bærekraft

– Etter en rød november ga desember ny rekord for den amerikanske S&P500 indeksen, som leverte den beste desemberavkastningen siden 2010. De fleste globale børsindekser steg i årets siste måned, men den amerikanske teknologiindeksen Nasdaq og den europeiske indeksen Euronext 100 klarte ikke å tangere all time high nivået fra november. Fornybarsektoren og vekstmarkeder fikk en tøffere avslutning på året, for sistnevntes del igjen drevet av negativ avkastning for kinesiske aksjer på grunn av frykt for strengere regulering av teknologiselskaper og problemer for en høyt belånt eiendomssektor sier Joar Hagatun, investeringsdirektør i Kron.

-Dette runder av det tredje året på rad med tosifret positiv avkastning for globale indeksfond, hvor de fleste i 2021 leverer mellom 24 og 26 % avkastning. Selskapene klarte i 2021 å videreføre regningen for kraftige prisstigninger til kundene i tråd med at etterspørselen etter de fleste varer globalt oversteg tilbudet. I USA ser den årlige inntjeningsveksten i følge FactSet ut til å bli den høyeste siden 2008 med hele 45 % basert på estimater for 4. kvartalsresultater. Godt hjulpet av kraftig pengepolitiske virkemidler i form av lav rente og støttekjøp av verdipapirer forklarer det mye av avkastningen, sier Hagatun.

Det kjøpt fond for ca. 350 millioner kroner i Kron i desember.

Investeringsdirektør og grunnlegger Joar Hagatun. (Foto: Tobias Østmoen)

Indeks, teknologi og bærekraftige fond dominerer

-På kjøpstoppen i desember og i 2021 dominerer fortsatt indeksfond, som utgjør 76 % for menn og hele 83 % for kvinner. Kvinner tenderer til å velge brede indeksfond som er noe mer bærekraftig rettet enn menn ved at fondene ekskluderer flere selskaper som ikke scorer høyt nok på bærekraft.

-Menn på sin side har i 2021 valgt en høyere andel rene teknologifond, noe som har vært lønnsomt uten å være på samme nivåer som i 2020 og 2019 da den globale teknologiindeksen steg imponerende 40 % og 50 % målt i norske kroner.

– Fondet BGF Next Generation Technology har passert DNB Teknologi som det foretrukne rene teknologifondet. Førstnevnte er verdens største kapitalforvalter, Blackrock, sin satsning mot morgendagens teknologiselskaper som har noe lavere markedsverdi enn de største. Begge fondene ligger bak referanseindeksen siste året, men mange lar seg nok friste av Blackrock fondets historisk sterke avkastning, hvor de i 2020 leverte hele 110 %, mye på grunn av at Tesla var av de største investeringene. For 2021 gikk seieren mellom de to rivalene til DNB Teknologi, som fikk 23 % avkastning mot Blackrock fondets 13 % forklarer Hagatun.

Topp 10 nettokjøpte fond kvinner desember

Kron Indeks Global

KLP AksjeGlobal Indeks V

DNB Global Indeks N

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II

KLP AksjeNorden Indeks

DNB Norden Indeks N

BGF Next Generation Technology A2

KLP AksjeUSA Indeks III

Topp 10 nettokjøpte fond menn desember

Kron Indeks Global

DNB Global Indeks N

KLP AksjeGlobal Indeks V

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

BGF Next Generation Technology A2

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II

DNB Norden Indeks N

DNB Teknologi A

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

Storebrand Fornybar Energi

Lik Extraavisen.no på Facebook!