Connect with us

Kronikk

Menneskerettsdomstolen domfeller norsk barnevern

Torsdag i forrige uke ble Norge igjen dømt i tre nye barnevernssaker i Den europeiske menneskrettighetsdomstolen i Strasbourg.

  •  
  •  
  •  

Publisert for

, den

Foto: Adrian Grycuk / Creative Commons

Dette er en kronikk, basert på skribentens meninger.

Av: Tonje Omdahl

I to av sakene handler dommene om krenkelse av begrenset samvær i en omsorgsovertakelse. Den siste saken omhandler tvangsadopsjon. I den saken er staten også domfelt for å ha brutt paragraf 8 i menneskerettskonvensjonen (EMK)

Det er fremmet totalt 5 klager mot Norge i barnevernssaker som ble avgjort med tre fellelser og to frifinnelser. Hittil i år, så er altså Norge dømt for brudd på menneskerettighetene i 11 saker. Men det er ikke alt, fordi Norge har flere klager mot seg som venter på  behandling i domstolen.

En av sakene som Norge ble felt for, gjelder en mor som ble fratatt barnet bare noen få minutter etter fødsel. Barnevernet var bekymret for om foreldrene kunne gi barnet tilstrekkelig omsorg.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Moren slet med psykiske problemer i tenårene og hadde tidligere utfordringer står nevnt i tingrettsdommen. Det fremkommer at det ble brukt mot henne i saken, for at barnevernet likevel kunne foreta en akuttplassering for det nyfødte barnet.

Moren er tilkjent en erstatning på 250.000 kroner.  Barnet er tilbakeført hos mor. 

– Det var viktig for henne å få fastslått at staten har brutt menneskerettighetene, sier morens advokat, Rikke Arnesen, ifølge Aftenposten.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad som har sittet i regjering siden 2019, er ansvarlig for de massive domfellelsene mot Norge.

Han har som oppgave å følge opp dommene som er kommet mot Norge ,og er den som skal sørge for at føringene som EMD har stadfestet, blir etterkommet av norske myndigheter. Men det ser likevel ut som at Ropstad fraskriver seg ansvaret og ser ikke ut til å reagere på verken behandlingen i domstolen eller dommene. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre:
  •  
  •  
  •