Extraavisen.no

Forskning

Mer fysisk undervisning ved HINN

(STUDIE): Høgskolen i Innlandet går tilbake til fysisk undervisning så raskt det er mulig, men følger regjeringens påbud om hjemmekontor.

Publisert for

, den

Høgskolen i Innlandet legger igjen om til mer fysisk undervisning. Foto: Høgskolen i Innlandet.

– Regjeringen ga i går et tydelig signal om å normalisere hverdagen for studenter mest mulig. Det følger vi opp og ønsker studenter tilbake i undervisningsrommene. Det vil variere mellom utdanninger hvor raskt det kan skje ut fra en helhetlig vurdering som dekanene våre gjør, sier prorektor utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold.

Regjeringen reviderte nasjonale pålegg og anbefalinger knyttet til koronapandemien torsdag 13. januar. Nye tiltak trer i kraft fra 15. januar.

Smittevernforsvarlig drift i undervisning

Regjeringen slår fast at hovedregelen fremover er at alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på studiestedet. 

Den sier samtidig at dette skal skje innen rammen av smittevernforsvarlig drift, som blant annet betyr krav om en meter avstand i undervisningssituasjoner og antallsbegrensninger i klasserom og auditorier.

Høgskolen har fra nyttår åpnet for fysisk undervisning for studenter i mindre grupper, og for øvingsaktiviteter som ellers ikke lar seg gjennomføre. For å skape forutsigbarhet for studentene, har høgskolen planlagt med bruk av digital undervisning i stor grad i januar. 

– Med de føringene som er gitt vil det kreve en del forberedelser å legge om til mest mulig fysisk undervisning igjen. Vi er innstilt på å gjøre jobben så raskt som mulig, men må også ta hensyn til at studenter og ansatte har behov for å legge om sine planer, sier Stine Grønvold.

Skriftlig skoleeksamen ble fra desember lagt om til andre eksamensformer der dette ble vurdert som faglig forsvarlig. Det enkelte fakultet blir nå bedt om å vurdere hvordan deres eksamener skal gjennomføres framover.

Studenter får beskjed gjennom læringsplattformen Canvas om hva som gjelder for den enkelte knyttet til undervisning og eksamen. 

Økt bruk av hurtigtester

Regjeringen anbefaler jevnlig testing for å opprettholde fysisk undervisning, og vil prioritere å gi studenter tilgang til hurtigtester. 

Foreløpig kan studenter og ansatte som har symptomer hente hurtigtester hos kommunen sin.

Høgskolen vil kontakte studiestedskommunene for dialog om hvordan utdeling av hurtigtester skal skje framover. Det kommer nærmere informasjon når dette er avklart.

Fortsatt hjemmekontor

Regjeringens påbud om hjemmekontor for de som kan jobbe hjemmefra ligger fast og følges opp av høgskolen. Mange medarbeidere vil derfor ha hjemmet som arbeidsplass også framover.

– Hovedregelen for medarbeiderne våre er hjemmekontor. Vi gjør unntak blant annet for de som må være tilstede for å holde studiestedene åpne og for å gjennomføre prioritert aktivitet. Undervisere er blant de gruppene som prioriteres for tilstedeværelse etter regjeringens anbefaling om mer fysisk undervisning, sier HR-direktør Lars Petter Mathisrud.

Det er ventet økt smittespredning i samfunnet i tida som kommer med potensial for økende sykefravær. Høgskolen vil legge en plan for hvordan prioritert aktivitet kan opprettholdes i en situasjon der mange medarbeidere blir syke.

Lik Extraavisen.no på Facebook!