Extraavisen.no

Innenriks

Minst 1.700 villrein skal skytes

Mattilsynet og Miljødirektoratet har lagt frem et forslag om å skyte minst 1.700 villrein. Regjeringen har nå gitt grønt lys.

Publisert for

, den

Foto: Enra / Pixabay

Forslaget går ut på å skyte rundt 700 av de 1000 villreinbukkene på Hardangervidda, og ifølge Miljødirektoratet og Mattilsynets vurdering, er skrantesjuke en alvorlig problem.

Hjortedyr dør som vanlig av skrantesjuke, og i tillegg skal det tas ut mellom 1.000 og 1.500 simler.

Lik Extraavisen.no på Facebook!