Extraavisen.no

Innenriks

Nå jobber hun for forsvaret

Ssemifinalist i Miss Norway 2021 og interaksjonsdesigner for Bouvet ASA, Angelika Kristiansen jobber med spennende prosjekter for Det Norske Forsvar. Forsvaret er i gang med å utvikle en ny plattform for soldater.

Publisert for

, den

– Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) er i full gang med en app-versjon av Min side. I første omgang vil testpiloten bli tilgjengelig for en håndfull soldater. Det er Forsvaret som har valgt å bruke begrepet app, men det er ikke en app som du laster ned fra Google play eller App Store, forklarer Kristiansen til Extraavisen.

– Det er en portalløsning, men for de som bruker den vil det nok føles som en applikasjon. Det jobbes etter smidig metodikk i dette prosjektet.

Det vil si at utviklingen er som ett puslespill, der mange biter skal på plass, hvor man legger ned en og en, og til slutt vil man ha et fullstendig produkt.

– Jeg er med på mer enn å utvikle det visuelle i prosjektet, der jeg blant annet er med på selve konseptutviklingen. Dette er en viktig del av design, og dette er hvor jeg skinner. Det å måtte komme med nye løsninger, mange ideer og det å problemløse etter behov er både morsomt, utfordrende og veldig givende.

Foto: Privat / Instagram @Angiecdk

Angelika sier selv at hun liker å kjenne på at hun faktisk hjelper noen, ved å se på hva brukere trenger og følger gjennom innsiktarbeid og brukertester. Så bruke dette til å konkretisere deres behov for å videre se etter innovative løsninger innenfor de rammene man har. Alt dette for å designe den beste brukeropplevelsen.

Videre opplyser hun om at teamet jobber tverrfaglig og på tvers av organisasjoner. Angelika legger til at det er et team med både konsulenter fra Bouvet og faste ansatte i Forsvaret.

– Det er utrolig spennende å jobbe for en viktig institusjon som Forsvaret. Det føles utrolig meningsfullt. Bacheloroppgaven ble også gjort på oppdrag for Forvaret, eller nærmere bestemt Cyberforsvarets Våpenskole. Det inviterte til å jobbe mer med Forsvaret.

Kristiansen sier at hun er glad for å kunne jobbe for Forsvaret og føler det er meningsfylt i det arbeidet hun har lagt mye tid og arbeid i.

I fjor ble hennes bachelor oppgave tildelt Eureka-prisen ved NTNU i Gjøvik for kategorien “beste bacheloroppgave innen design”. Denne prisen tildeles den mest samfunnsnyttige, innovative, metodisk og akademisk sterkeste oppgaven innenfor alle fakulteter, som blant annet ble omtalt i Universitetsavisa i fjor.

Design: Angelika C. Dybendal Kristiansen / Bouvet ASA

Forsvarets Min Side

Forsvaret Min Side skal bli en portal for alle i Forsvaret på sikt, men første omgang for soldater. Denne er personlig for deg og alle som logger inn vil kunne se forskjellig innhold, forklarer Angelika Kristiansen.

Benedicte Buer, seniorrådgiver innenfor digitalisering og prosjektleder for Digitalisering av HR i Forsvarets personell- og vernepliktssenter, og prosjektleder for prosjekter.

– Vi vet for eksempel at du er kalt inn til sesjon. Da kan vi legge opp informasjonen på Min side. Hva skjer på sesjon, hvordan kan du forberede deg og hva betyr sesjon, hvorfor har vi det. Dette er ting ungdommene lurer på, sa Buer til Forsvarets Forum tidligere.

– Gjennom et innsikts-arbeid som ble gjort tidligere har vi hatt et solid grunnlag til å forankre behovene hos soldatene, sier Angelika Kristiansen, og legger til:

– Etter å ha lest en veldig god og utfyllende rapport på brukerbehovene til soldater i førstegangstjeneste har vi kunnet lage et konsept som treffer brukerne godt.

Angelika forklarer at for to år siden satte Forsvarsstaben i gang med et prosjekt kalt Digital soldat. Resultatene fra prosjektet ligger til grunn for hva som skal være med i appen, Min side. Forsvaret vil at appen, eller Min side-portalen, skal løse mange av problemene som soldatene har ved å blant annet bruke lærestoff og informasjon som allerede er laget.

Det er lagt opp til at man skal få en skreddersydd opplevelse av Min side og at man da også får tilgjengeliggjort informasjon som opplæringsmateriell. Man kan også gi beskjeder og få varsler om endringer i oppmøtetid direkte i grensesnittet, sier Angelika.

– Prosjektet er nybrottsarbeid for Forsvaret og vil presisere igjen at dette er et viktig prosjekt som kommer til å gi stor verdig for alle vernepliktige.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer