Extraavisen.no

Politikk

Nå kommer rapporten om kommunens håndtering av korrupsjonssaken

(NITTEDAL): Nå kommer rapporten som politikerne bestilte i fjor høst om hvordan kommunen har håndtert saken rundt det varselet kommunen fikk om mulig korrupsjon knyttet til ordfører Hilde Thorkildsen.

Publisert for

, den

Wikimedia Commons

Det var høsten 2021 kommunestyret i Nittedal vedtok å be revisjonsfirmaet PwC granske hvordan Nittedal kommune hadde håndtert varselet om mulig korrupsjon knyttet til tidligere ordfører Hilde Thorkildsen.

Bakgrunnen for at kommunestyret ba om en slik gransking, var de spørsmål som ble stilt når det gjaldt kommunens handlemåte fra kommunen fikk varsel til saken kom for retten. I dette inngikk også hvordan enkeltpersoner tilknyttet både ad samt fremtidige læringspunkter. Som det heter i kommunestyrets vedtak, “evalueringsrapporten skal fremme eventuelle forslag til endringer i rutiner, reglement og etiske retningslinjer særlig knyttet til folkevalgtes roller og organer. Kommunestyret understreket viktigheten av god bevissthet om og oppdaterte rutiner, retningslinjer og reglement.

Stor interesse

Når PwC i løpet av fredagen fremlegger sin rapport, er dette en rapport det knyttet seg stor interesse til. Særlig knytter det seg stor interesse til i hvilken granskerne fra PwC har sett på handlemåten til nåværende ordfører. Nåværende ordfører er som kjent den samme som har vært varaordfører i hele Hilde Thorkildsens tid som ordfører.

Flere politikere Extraavisen har snakket med, sier de ikke vil bli overrasket om rapporten vil se på daværende varaordførers handlemåte da saken sprakk i media.

For den som forventer at rapporten fra PwC inneholder nytt om selve korrupsjonssaken, så vil nok rapporten være skuffende lesing.

Det blir presisert, slik det også ble da gransking ble vedtatt, at denne rapporten er en evaluering av kommunens handlemåte, ikke en gransking av tidligere ordfører Hilde Thorkildsen.

En eventuell gransking av denne saken i regi av kommunen, vil ikke skje før det foreligger en rettskraftig dom i saken.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Les også