Extraavisen.no

Reise

Nå skal Rhodos bli et fyrtårn for bærekraftig turisme

(RHODOS): Rhodos, som er en av nordmenns feriefavoritter, skal bli et fyrtårn i utviklingen av fremtidens mer bærekraftige feriedestinasjoner.

Publisert for

, den

Foto: TUI Norge

“TheRhodes Co-Lab”: TUI og greske myndigheter lanserer fremtidens utviklingshub for mer bærekraftig turisme “TheRhodes Co-Lab” er et samarbeid mellom TUI, TUI Care Foundation og myndighetene i den sørlige egeiske regionen i Hellas.

Det er det første prosjektet i verden der en destinasjon av denne størrelsen går aktivt inn for å bidra til sin egen transformasjon på en så omfattende måte.

–  Den bærekraftige transformasjonen vi ønsker i vår bransje er avhengig av gode samarbeid og sterke partnerskap. Hellas, Egeer-regionen og TUI inviterer hele bransjen med i dette arbeidet, slik at vi sammen kan utvikle fremtidens feriedestinasjoner, sier Fritz Joussen, CEO TUI Group.

Co-Lab vil samarbeide med den lokale reiselivsnæringen og internasjonale partnere for å finne konkrete løsninger, som så kan utvikles og implementeres på Rhodos. I tillegg skal det opprettes en tenketank på Rhodos for å samle internasjonale eksperter, og styrke og videreutvikle bærekraftsomstillingen i reiselivssektoren. Co-Lab støtter bærekraftmålene til regjeringen til den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis, den sørlige egeiske regionen og er en del av TUIs langsiktige bærekrafts agenda.

Hvorfor Rhodos?

Som destinasjon har Rhodos de beste forutsetningene for å kunne teste innovasjon på denne måten. Her er alle komponentene som utgjør en ferie på ett sted. Hoteller, flyplasser, cruise, transport, ekskursjoner: kompleksiteten i utfordringene vår bransje står overfor er å finne på Rhodos. Målet er at Rhodos skal bli et veikart for andre destinasjoners utvikling. TUI hadde ca. 1,5 millioner reisende til Hellas i fjor, 40% av disse reiste til Rhodos.

Lanseringen ble innledet av et møte med den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis for å diskutere The Rhodes Co-Lab, og prosjektets rolle for den internasjonale og greske reiselivsnæringen.

Destinasjonene er viktige

Alle tre partnerne er forpliktet til FNs bærekraftmål, Paris-avtalen og EUs mål om å være klimanøytrale innen 2050. Feriedestinasjoner spiller en avgjørende rolle for å nå bærekraftmålene for turisme. Derfor må konkret handling tas raskt. Små endringer kan ha stor innvirkning hvis alle parter jobber sammen. Sammen ønsker, vil og kan partene aktivt bidra til bærekraftsomstillingen. Dette erklærte de ved den offisielle lanseringen av initiativet.

Rhodos Co-Lab ledes av eksperter som jobber tett med de relevante avdelingene på Rhodos, regjeringen i de Sør-egeiske øyer, TUI Groups globale bærekrafts-team og TUI Care Foundations programutviklere. I et første trinn vil det etableres lokale partnerskap for de fire arbeidsstrømområdene som allerede er identifisert for å forankre transformasjonsprosjektene, og konkrete mål vil bli satt. Et første møte med representanter for ulike reiselivsbedrifter og representanter for de ledende greske reiselivsforeningene fant sted rett før lanseringen av Co-Lab i dag på Rhodos.

Samarbeid og åpenhet

Etableringen av «The Rhodes Co-Lab» markerer begynnelsen på en bærekraftsomstilling med betydning langt utenfor Hellas. Det er det første prosjektet i verden der en destinasjon av denne størrelsen går aktivt inn for å bidra til sin egen transformasjon på en så omfattende måte. Co-Lab er basert på samarbeid og åpenhet – ikke bare med den lokale reiselivsnæringen, men med næringen som helhet.

Helhetlig tilnærming: Mennesker, miljø og økonomi

TUI Group, TUI Care Foundation og Rhodos har identifisert områdene de ønsker å jobbe med de neste fem årene.

– Prosjektpartnerne fokuserer på bærekraftig vekst for Rhodos som sparer ressurser og samtidig fremmer lokalbefolkningens deltakelse, for eksempel gjennom nye jobbmuligheter.

–  Beskyttelse av biologisk mangfold og miljø skal bli en enda mer integrert del av destinasjonsforvaltningen.

– Utdannings- og opplæringsmuligheter vil styrke lokalbefolkningens deltakelse.

– Initiativet skal fremme øyas kulturarv som gagner øya så vel som turistene.

– Turismens økologiske fotavtrykk på Rhodos skal reduseres massivt gjennom nye metoder for energi-, vann- eller avfallshåndtering. I tillegg vil Co-Lab fremme moderne mobilitetskonsepter.

Lik Extraavisen.no på Facebook!