Finans

Nå skal Riksrevisjonen igjen kontrollere Stortinget

– Det er gledelig at Stortingets presidentskap nå har snudd og igjen åpner døren for at Riksrevisjonen kan kontrollere om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. Det er en viktig del av vårt arbeid med offentlige regnskaper og avgjørende for tilliten til Stortinget – vår viktigste demokratiske institusjon, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

De siste dagene har det vært mange medieoppslag om Riksrevisjonens rolle i pendlerboligsaken på Stortinget. Spørsmålet er: Kan vi gå inn i denne saken?

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen har selv uttalt i media at Riksrevisjonen kan kontrollere om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler, på revisjonsspråket kalt etterlevelsesrevisjon.

Dette arbeidet har vært i bero siden presidentskapet, ved daværende stortingspresident Olemic Thommesen, på prinsipielt grunnlag stoppet en påbegynt revisjon om sikkerheten på Stortinget i 2017.

Ber Stortingets presidentskap om formell bekreftelse

– Torsdag kveld sendte vi et brev til Stortingets presidentskap og informerte om at vi igjen vil kontrollere om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. Vi kommer til å gjenoppta arbeidet slik vi hele tiden har ment at det er rom for i vårt mandat. Vi ba samtidig presidentskapet om en formell bekreftelse på uttalelsene deres i media de siste dagene.

Hvilke saker skal vi se på?

– Det er for tidlig å si hvilke saker vi eventuelt kommer til å se på. Mange har spurt om vi skal undersøke pendlerboligsaken. Nå har vi Stortingets aksept for å gjøre denne typen kontroller, men våre undersøkelser skal alltid basere seg på en revisjonsfaglig vurdering av risiko og vesentlighet. Det er disse vurderingene vi nå går i gang med.

– I første omgang vil vi kartlegge rutiner, prosedyrer og kontrolltiltak i Stortingets administrasjon. Vi kommer også til å se på hvilke kontroller de selv har satt i gang. Basert på dette skal vi avgjøre om det er aktuelt for oss å gjennomføre etterlevelsesrevisjoner på områdene som har vært i søkelyset den siste tiden.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Mandal i Lindesnes. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.