Extraavisen.no

Arkiv

Nasjonale prøver 2007: Klare forskjeller i resultatene

(UTDANNING): Nasjonale prøver i lesing på norsk, regning og lesing på engelsk ble gjennomført i september for alle elever på 5. og 8. trinn. Resultatene viser klare forskjeller mellom fylker, kommuner og skoler.

Publisert for

, den

Selv om de fleste kommunene og skolene har majoriteten av sine elever plassert midt på skalaen, viser resultatene fra prøvene at det er klare forskjeller mellom kommuner og mellom skoler.

Årsakene til disse variasjonene vil bli analysert nærmere. Erfaringer og resultater fra tidligere undersøkelser viser at foreldrenes utdanningsbakgrunn, etnisk bakgrunn og kjønn er sentrale forklaringsfaktorer. I tillegg er det trolig en sammenheng mellom prøveresultatene og skolens arbeidsmåter og strategier.

Hensikten med nasjonale prøver er å gi informasjon om elevenes ferdigheter for å kunne bruke dette i arbeidet med å utvikle opplæringen.

– I motsetning til de internasjonale undersøkelsene viser nasjonale prøver resultater ned på skolenivå. Nettopp derfor er nasjonale prøver så velegnet som verktøy i skolen. Resultatene gir viktige tilbakemeldinger til skoleeiere, skolene, elevene og foreldrene, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim.

Lik Extraavisen.no på Facebook!