Extraavisen.no

Helse

Nok en gang klare for vaksineoppdraget

(HELSE): Et år etter at Helse- og omsorgsdepartementet ga apotekfarmasøyter retten til å rekvirere influensavaksiner, har departementet igjen vist apotekene tillit gjennom en avtale om koronavaksinering

Publisert for

, den

Foto: Apoteket 1

– Det er fantastisk at apotekene kan benyttes som vaksineressurs for å bekjempe denne pandemien, og at vår rolle som lavterskel helsetilbyder blir enda mer synlig for befolkningen, sier Ellen Karine Ous, fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1.

Norges største apotekkjede har 400 vaksineapotek over hele landet og er klare til å bistå kommunene med å øke tempoet i koronavaksineringen.

Mandag ga regjeringen kommunene beskjed om å benytte apotekene for å få fart på vaksineringen. Seks dager senere offentliggjorde helseministeren at det er kommet på plass en standardavtale som skal legge til rette for et godt samarbeid mellom apotek og kommuner.

Apotekbransjen mener at det nå ligger godt til rette for at apotekene enkelt og effektivt kan bistå kommunene med koronavaksinasjon.

Apotek 1 Brandbu har denne uken bistått Gran kommune med koronavaksinering, og merket at mange har ønsket å sette vaksinen i apoteket.

– Dette viser at den tilliten apotekene har bygget opp over tid, og kompetansen som apotekene innehar, har lagt grunnlaget for at dette nå er mulig. Det er vi veldig stolte av, og vi skal ivareta denne tilliten på best mulig måte, sier Ous.

5 gode grunner til å sette vaksinen på apoteket

Det er flere gode grunner til at kommunene bør benytte apotekene i vaksineringen:

  1. Apotekene er tilgjengelige for folk, med både lengre åpningstider og åpent på lørdager (søndager i desember).
  2. Apotekene har utdannet vaksinatører i alle landets kommuner, og det er like trygt å sette vaksinen på et apotek som på et vaksinasjonssenter.
  3. Apotekene har tid til å snakke med folk som har spørsmål, og er vant til å gi råd om legemidler og eventuelle bivirkninger.
  4. Apotekene er tilgjengelig på telefonen hele åpningstiden, og man kan booke time eller stille spørsmål om det er noe man lurer på.
  5. Apotekene har i tillegg til timebestillinger også muligheten til drop-in, dersom man brått bestemmer seg for å ta en vaksine.

FHI har laget en veileder for kommunene som beskriver hvordan kommuner og apotek kan samarbeide.

Lik Extraavisen.no på Facebook!