Antall innsatte i fengsel

Den 01.februar var belegget i fengsel på 85 prosent med totalt 3097 innsatte.

– Av de 3097 innsatte satt 594 (19 prosent) i varetekt
– 744 (24 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 177 (5,7 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 143 menn, 8 kvinner
– 4 innsatte under 18 år. 1 soner dom og 3 sitter i varetekt. Alle sitter i ungdomsenheter.
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i (januar) 2022 var : 85 prosent.

Soningskø

Pr. (01.02) 2022 var soningskøen på 422 ubetingede dommer.

Av disse avventer 30 dommer soning med Elektronisk kontroll (fotlenke).

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Straffegjennomføring i samfunnet

I januar 2022 ble det iverksatt 742 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er 13 % mer enn i januar 2021, der 660 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 342 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 197. Elektronisk kontroll viser en liten nedgang på 8 % sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, men samfunnsstraff viser en økning på 33 %.

Når det gjelder saker som var aktive ligger gjennomsnittstallet for hele januar 2022 langt høyest for samfunnsstraff.

Program mot ruspåvirket kjøring øker i forhold til januar 2021, mens ND og bøtetjeneste viser en liten nedgang.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik:

StraffegjennomføringsformJan.22Jan 21% KvinnerAktive saker
Samfunnsstraff197148161207
Program mot ruspåvirket kjøring412812363
Narkotikaprogram med domsstolskontroll (ND)13140363
Bøtetjeneste582617182
Prøveløslatelse med møteplikt55402318
Elektronisk kontroll (EK)34237111386
§ 12 straffegjennomføring i institusjon33280159
§ 16 Hjemmesoning3507
Totalt742660122985

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i januar 2022, er dømt for følgende type lovbrudd:

Vold11%
Økonomi8%
Narkotika/rus13%
Lov og orden6%
Vinningskriminalitet7%
Trafikklovbrudd40%
Seksuallovbrudd3%
Øvrige12%
Del videre

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer