Extraavisen.no

Innenriks

Norge bidrar til våpenfond for Ukraina

(NORGE/UKRAINA): Norge vil bidra til et fond som skal koordinere innkjøp av militært materiell til Ukraina. Fondet er ledet av Storbritannia, som vil koordinere innkjøp og transport av forsvarsmateriell som Ukraina har behov for.

Publisert for

, den

Foto: Gleb Albovsky

– Under britisk koordinering og i nær kontakt med Ukraina vil vi identifisere og prioritere behovet for forsvarsmateriell og deretter plassere ordrer hos tredjeland eller hos industrien. Slik får Ukraina forutsigbarhet og kan planlegge og gjennomføre langsiktige forsvarsdisponeringer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Norge skal ha kontroll på hvilken type utstyr som blir kjøpt for midlere Norge har donertBeløpets størrelse er ikke endelig avklart.

Fondet vil være underlagt reguleringer og standarder som er gjeldende for denne typen internasjonale finansieringsmekanismer.

Lik Extraavisen.no på Facebook!