Extraavisen.no

Innenriks

Norge dreper isbjørn, nordmenn vil berge den

(NORGE/KINA): Etter Kina er Norge verdens nest største marked for isbjørnskinn. Det truer isbjørnen, og det bekymrer nordmenn, viser en ny undersøkelse.

Publisert for

, den

Unsplash
Foto: Alex Rose

Isbjørnene er truet. Jakt og klimaendringer krymper habitat. Det nordmenn ikke vet, er at vi er en av de store truslene. Norge er verdens neststørste marked, etter Kina, for isbjørnskinn. Når nordmenn får vite om dette, vil de ikke ha det:

En spørreundersøkelse vi har fått laget av infact viser at 90,3% av den norske befolkningen ikke vet at Norge importerer isbjørnskinn i det hele tatt. Kun 13,7% av den norske befolkningen mener at handel med isbjørnskinn bør fortsette. Av de som har en mening for eller mot isbjørnhandel, så mener 78% av den norske befolkningen at handel med isbjørnskinn må forbys.

Nesten åtte av ti nordmenn vil altså stoppe dette.

Norge innførte forbud mot isbjørnjakt på Svalbard i 1973, og siden den gang har det ikke vært jakt på isbjørn i Norge. Selv om jakten ble forbudt nasjonalt har handel med isbjørnskinn fortsatt, og Norge var i perioden 1976-2015 verdens fjerde største importør av isbjørnskinn med 1618 skinn.

Siden 2011 har Norge rykket opp på andreplass over importnasjoner, kun slått av Kina. Over 90% av nordmenn er ikke klar over at Norge er delaktig i denne kommersielle handelen med isbjørnskinn noe den vedlagte spørreundersøkelsen viser.

Årlig skytes mellom 800-1000 isbjørner, hvorav omtrent 600 i Canada. Størstedelen av disse Canadiske isbjørnene blir skutt for den kommersielle skinnhandelen, i et omfang som ikke kan defineres som «bærekraftig».

Unsplash
Foto: NOAA

Høyest pris blir betalt for de største skinnene med best kvalitet, noe som motiverer jegerne til å skyte de største isbjørnene som er i best kondisjon.

Denne selektive jakten, i tillegg til klimaendringer, kan før til at isbjørn som art kan bli utryddet eller sterkt redusert i områder med kommersiell jakt. Dette er noe den norske CITES vitenskapskomiteen har orientert KLD om, med følgende konklusjon i sin rapport datert 2 juni 2020:

«Vi kan ikke utelukke at internasjonal handel med isbjørn fra Canada kan true artens overlevelsesevne.»

I forkant av VKM sin rapport har også Norsk Polarinstitutt følgende anbefaling i sin rapport datert 30 august 2019:

«NP mener det er grunnlag for å stanse import av isbjørnskinn fra kanadiske bestander inntil en grundig gjennomgang og vurdering av importen opp mot CITES-avtalen og norsk regelverk er gjort i lys av all tilgjengelig og oppdatert informasjon.»

Norske myndigheter, ved KLD, jobber for tiden med hvordan Norge som nasjon skal forholde seg til kommersiell import (og eksport) av isbjørnskinn, og i denne sammenheng er det også interessant å høre hva det norske folk mener om saken. Infact gjennomførte derfor en nasjonal spørreundersøkelse 8 november 2021 som er vedlagt i sin helhet. Essensen i denne spørreundersøkelsen er:

  1. 90,3% av den norske befolkningen vet ikke at Norge importerer isbjørnskinn i det hele tatt.
  2. Kun 13,7% av den norske befolkningen mener at handel med isbjørnskinn bør fortsette.
  3. Av de som har en mening for eller mot isbjørnhandel så mener 78% av den norske befolkningen at handel med isbjørnskinn må forbys.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer