Politikk

Norge og Storbritannia er enige om en fiskeavtale

– Jeg er svært fornøyd med at avtalen med Storbritannia er på plass, den gir norske fiskere forutsigbarhet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og legger til:

– Forhandlingene har foregått i en god tone, har vært effektive og viser at vårt forhold til Storbritannia er tett og godt.

Gjensidig adgang til å fiske i hverandres farvann og bytte av fiskekvoter

I avtalen er Norge og Storbritannia enige om gjensidig adgang til å fiske bunnfisk i hverandres farvann. Avtalen er en videreføring av årets avtale og er utformet slik at partene har adgang til å fiske opp til 30 000 tonn i den andre partens sone i Nordsjøen i 2023. Det ble også avtalt at norske fartøy kan fiske inntil 20 000 tonn av sin nordsjøsildkvote i britisk sone mot at britiske fartøy kan fiske inntil 20 000 tonn av sin kvote for nvg-sild i norsk sone. Partene har avtalt et begrenset kvotebytte for å ivareta tradisjonelt norsk fiske i britisk sone lenger vest enn Nordsjøen.

– For hvitfiskflåte er det nå på plass en god løsning for begge parter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og legger til:

– I pelagisk sektor har vi også fått bedre adgang til å fiske nordsjøsild enn vi hadde i år. 

Utvidelse av det strategiske samarbeidet

Det er viktig at Norge fortsetter å utvikle et godt forhold til Storbritannia på fiskeriområdet. I likhet med Norge råder Storbritannia over store havområder og vi har en felles grense i Nordsjøen. Samtidig har Norge og Storbritannia ofte sammenfallende syn når det gjelder havforvaltning, og vi er derfor naturlige alliansepartnere. I avtalen er det tatt inn en referanse til å utvide det strategiske samarbeidet. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Sveio. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.