Extraavisen.no

Sport

Norges Idrettsforbund utestenge Russland og Hviterussland

(SPORT): Norges Idrettsforbund har i dag hatt et ekstraordinært møte om situasjonen mellom Russland og Ukraina. Nå vil de stenge russisk og hviterussisk idrett ute.

Publisert for

, den

Idrettspresident Berit Kjøll sier i et ekstraordinært styremøte at Norges Idretssforbund stenger russisk og hviterussiske idrett. Foto: Norges Idrettsforbund

– Dette er krevende problemstillinger som vi har dialog med ulike nasjonale særforbund, ledelsen i de nordiske landene, og EOC og IOC på. Internasjonale særforbund spiller en nøkkelrolle i denne problemstillingen. Vi følger utviklingen nøye, og ser dette opp mot de sanksjoner som måtte komme fra myndighetshold mot Russland, sier idrettspresident Berit Kjøll i en uttalelse til NTB.

I en pressemelding ble det klart:

– Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Det er derfor NIFs klare mening at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner. NIF vil derfor gjennom våre 55 nasjonale særforbund, oppfordre de internasjonale særforbundene til å følge opp dette. NIF vil også oppfordre andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder IOC/IPC, til å innta samme standpunkt.

Etter en samlet vurdering ble styret enige om utestenge russisk og hviterussisk idrett, noe som vil gi konsekvenser for russisk idrett i tiden fremover.

I et ekstraordinært idrettsstyremøte i dag, ble følgende uttalelse vedtatt:

  • Norges idrettsforbund følger utviklingen i den svært alvorlige og tragiske situasjonen som utspiller seg i Ukraina.
  • Det russiske angrepet på Ukraina er et klart brudd på Folkeretten. Krigføringen mot Ukraina er totalt uakseptabel.
  • I øyeblikket utvikles et omfattende sett av koordinerte internasjonale sanksjoner innenfor en rekke samfunnssektorer mot Russland, blant annet gjennom EU.
  • Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Det er derfor NIFs klare mening at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner. NIF vil derfor gjennom våre 55 nasjonale særforbund, oppfordre de internasjonale særforbundene til å følge opp dette. NIF vil også oppfordre andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder IOC/IPC, til å innta samme standpunkt.
  • Norsk idrett vil offensivt støtte ytterligere internasjonalt koordinerte sanksjoner mot Russland og russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer.

Lik Extraavisen.no på Facebook!