Extraavisen.no

Trafikk

Nye billettpriser fra slutten av januar

(TRAFIKK): 30. januar 2022 endrer Ruter prisene som resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet. Billettinntektene bidrar til å finansiere kollektivtilbudet.

Publisert for

, den

Foto: Ruter

Ruter gjennomfører den årlige prisøkningen i januar for å dekke inn de kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet.

Prisene økes noe for alle billettyper, og samlet utgjør dette 2,5 % av Ruters billettinntekter. Dette tilsvarer indeks for kommunal deflator som settes i statsbudsjettet. Billettinntektene går i sin helhet tilbake til kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

– 2021 har vært enda et spesielt år for kollektivtrafikken. Vi retter en takk til kundene våre og til alle ansatte hos operatører og samarbeidspartnere som har stått på i nok et krevende år. Etterhvert må vi se fremover mot hva som blir ny normal og hvordan kollektivtrafikken skal spille en viktig rolle både for samfunnet og den enkelte innbygger, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!