Extraavisen.no

Arkiv

Nye planer om vindkraftverk på Fosen og i Namdalen

(TRØNDELAG): NVE har mottatt planer for flere kraftlednings- og vindkraftprosjekter i Namdalen og på Fosen. Prosjektene berører Overhalla, Namsos, Namdalseid, Flatanger, Osen og Roan kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag.

Publisert for

, den

NVE vil samordne hørings- og beslutningsprosessene for prosjekter i denne regionen for å bidra til en samlet vurdering av prosjektene. NVE arrangerer folkemøter om prosjektene i uke 48.

NVE registrerer stor interesse blant vindkraftaktørene for å bygge ut vindkraftverk på Fosen og i Namdalen. Dette skyldes blant annet forventninger om fremtidige støtteordninger, mulig etablering av sentralnett på Fosen og behovet for mer kraft i Midt-Norge.

NVE har mottatt søknad fra Statnett SF om å få bygge en 420 kV kraftledning fra Namsos transformatorstasjon til Roan transformatorstasjon. I tillegg har vi mottatt ni meldinger om vindkraftverk og en melding om nettilknytning for vindkraftverkene i Namdalen og på Fosen. Følgende prosjekter sendes nå ut på høring:

– Søknad om 420 kV kraftledning fra Roan til Namsos, Statnett SF
– Melding om Beingårdsheia/Mefossheia vindkraftverk, Ulvig Kiær AS.
– Melding om Storsnøheia vindkraftverk, Statskog.
– Melding om Jektheia og Øyenskavlen vindkraftverk, Statskog.
– Melding om Innvordfjellet vindkraftverk, Zephyr AS.
– Melding om Blåheia vindkraftverk, Sarepta Energi AS.
– Melding om Breivikfjellet vindkraftverk, Agder Energi Produksjon AS.
– Melding om Jektheia vindkraftverk, Agder Energi Produksjon AS.
– Melding om Rørvassheia vindkraftverk, Agder Energi Produksjon AS.
– Melding om Aunkrona vindkraftverk, Agder Energi Produksjon AS.
– Melding om samordnet nettilknytning for vindkraftverk på Fosen og i Namdalen, Sarepta Energi AS, Zephyr AS, Agder Energi Produksjon AS, Statskog og Ulvig Kiær AS.

I forbindelse med høringen arrangeres det møter med lokale og regionale myndigheter, samt offentlige møter. På de offentlige møtene som NVE leder, vil alle utbyggerne være tilstede og presentere planene. De offentlige møtene holdes følgende steder:
– Mandag 26. november i kommunestyresalen i Samfunnshuset i Namsos kl 1900.
– Tirsdag 27. november på Sjøåsen Hotell i Namdalseid kl 1900.
– Onsdag 28. november på Ungdomshuset på Haugen i Osen kl 1900.
– Torsdag 29. november på Brandsfjord Skole i Roan kl 1800.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer