Extraavisen.no

Næringsliv

Nytt forbundsstyre i SMB Norge

Etter en innholdsrik helg i Harstad har SMB Norges kongress valgt et nytt forbundsstyre for perioden 2021 til 2023. Ny styreleder er Karl Anders Grønland fra region Oslo og Akershus.

Publisert for

, den

Bak fra venstre: Monjia A. Mzali, Karl-Anders Grønland, Rolf Olav Johannessen, Jørn Wad. Foran fra venstre: Vegard Høidalen, Ina Giske, Yousuf Gilani. Foto: SMB Norge

Advokat Karl-Anders Grønland (51) fra Oslo er valgt som ny leder av forbundsstyret i SMB Norge. Det ble klart under siste dag av organisasjonens kongress i Harstad.

Mange nye i styret

Samtidig kom det inn 5 nye styremedlemmer. Dette er Vegard Høidalen, Ina Giske, Yousuf Gilani, Monjia A. Mzali og Jørn Wad.

Rolf Olav Johannessen tar steget opp fra styremedlem til nestleder i den kommende perioden. I tillegg ble Tor Jacob Aabelvik, Herdis Brekkemoen og Synnøve Ask valgt som varamedlemmer.

Forbundets styre vil de neste to årene bestå av følgende medlemmer:

  • Styreleder Karl-Anders Grønland (Oslo og Akershus)
  • Nestleder Rolf Olav Johannessen (Region Nord)
  • Styremedlem Vegard Høidalen (Region Oslo og Akershus)
  • Styremedlem Ina Giske (Region Midt)
  • Styremedlem Yousuf Gilani (Region Øst)
  • Styremedlem Monjia A. Mzali (Region Vest)
  • Styremedlem Jørn Wad (Region Øst)

Varamedlemmer

  • Tor Jacob Aabelvik (Region Vest)
  • Herdis Brekkemoen (Region Sør)
  • Synnøve Ask (Region Midt)

Lik Extraavisen.no på Facebook!