Extraavisen.no

Innenriks

Nytt styre i Blindeforbundet: – Vi skal bli mer synlige

Et viktig mål for organisasjonen i årene framover er at flere skal vite at Norges Blindeforbund har et tilbud både for svaksynte og blinde. Nå skal de bli mer synlige.

Publisert for

, den

Terje André Olsen tar nå fatt på en ny toårsperiode som forbundsleder i Norges Blindeforbund. Han takker sine medlemmer for tilliten. Foto: Norges Blindeforbund

Blindeforbundets 65.landsmøte ble avholdt på Hurdal syn- og mestringssenter 23.-26. september.

– Det var veldig hyggelig at jeg og flere fra styret fikk fornyet tillit. Det tyder på at medlemmene synes vi har gjort en god jobb, sier Terje André Olsen.

Olsen tar fatt på en ny toårsperiode som forbundsleder i Blindeforbundet.
 

Vil nå ut til flere

Det antas at mer enn 320 000 personer lever med synshemming i Norge.

– Derfor må vi fortsette synlighetsarbeidet vårt. Flere må bli klar over vårt omfattende tilbud for svaksynte og blinde. Vi har blant annet kurs for enhver smak, tilbyr synsrehabilitering, driver med  likepersonsarbeid og øyeforskning, sier forbundslederen. 

NYTT STYRE: Bak fra venstre: Nestleder Kari Wiik, leder Terje Andre Olsen, styremedlem Andreas Havsberg, styremedlem Inge Fiskvik, styremedlem Knut Kjær Berntsen (personalrepresentant), vara styremedlem Vibeke Tomtsveen (vara personalrepresentant) Foran fra venstre: Styremedlem Unn Tone Forfang Jenssen, styremedlem Sissel Sørensen Bye, varamedlem 3 Runar Kvam, styremedlem Brit Beate Eikehaug og varamedlem 1 Tanita B. Thomassen. (Varamedlem 2 Tonje Kristina Furset var ikke til stede). Foto: Norges Blindeforbund

Flere synshemmede i jobb

Andre sentrale saker for Blindeforbundet i tiden framover, er å få tilrettelagt transport over hele landet, et helhetlig rehabiliteringsløp for personer som mister synet, og at flere synshemmede skal få muligheten til å jobbe.  

–Jeg vil at vi skal oppnå et firepartssamarbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner, partene i arbeidslivet og staten. Først da kan man finne frem til de tiltakene som faktisk bidrar til at flere mennesker med funksjonsnedsettelse får jobb, sier Olsen. 

Sentralstyret 

Norges Blindeforbunds sentralstyre for perioden 2021-2023 er leder Terje André Olsen (52) fra Oslo, Kari Wiik (67) fra Ålesund (nestleder), styremedlemmene Sissel Sørensen Bye (53) fra Nordre Follo, Unn Tone Forfang Jenssen (49) fra Tromsø, Inge Fiskvik (41) fra Bergen og Andreas Havsberg (47) fra Oslo.

1.vara er Tanita Benedikte Thomassen (32) fra Brønnøysund, 2. vara er Tonje Kristine Furset (49) fra Sandefjord, og Runar Kvam (51) fra Drammen er 3.vara. Personalrepresentant er Knut Kjær Berntsen fra Hønefoss, med Vibeke Tomtsveen fra Hurdal som vara.


Administrativ leder i Norges Blindeforbund er generalsekretær Per Inge Bjerknes.

Lik Extraavisen.no på Facebook!