Extraavisen.no

Arkiv

Offentlige møter om Arafjellet og Utsira offshore vindkraftverk

(KARMØY/UTSIRA): NVE har mottatt melding fra Vindmyran AS om et vindkraftverk i området ved Arafjellet på Fosenhalvøyen i Karmøy kommune. Det er også mottatt melding fra Lyse Produksjon AS om et offshore pilot vindkraftverk i Utsira kommune.

Publisert for

, den

NVE arrangerer folkemøte om Arafjellet vindkraftverk mandag 19. november kl 1900 på Fosen Bygdahus, og om Utsira offshore vindkraftverk tirsdag 20. november kl 1900 på Siratunet.

NVE har mottatt melding fra Vindmyran AS med forslag til utredningsprogram om et vindkraftverk i området ved Arafjellet på Fosenhalvøyen i Karmøy kommune.

Vindkraftverket vil bestå av inntil ti vindturbiner og skal etter planene ha en total installert effekt på inntil 20 MW. Utbygger planlegger å tilknytte vindkraftverket til eksisterende nett ved Nordstokke transformatorstasjon på Karmøy via sjøkabel og en 22 kV luftledning.

NVE har mottatt også melding med forslag til utredningsprogram fra Lyse Produksjon AS om et offshore vindkraftverk som planlegges etablert i to byggetrinn. Første byggetrinn innebærer etablering av et pilotanlegg som skal lokaliseres cirka 4 km sørøst for Utsira.

Dette tas under behandling av NVE nå. Pilotanlegget har en installert effekt på 25 MW, og vil bestå av inntil fem vindturbiner. Vindkraftverket skal etter planene tilknyttes eksisterende 66 kV regionalnett ved Eide på Karmøy.

På møtene vil NVE informere om den formelle saksbehandlingen av meldingene, mens utbyggerne vil orientere om prosjektplanene og forslag til utredningsprogram.

Høringsfrist

Meldingene er lagt ut på høring, og fristen for å komme med merknader er satt til 21. desember 2007. Dokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn hos henholdsvis Karmøy og Utsira kommuner.

Lik Extraavisen.no på Facebook!