Extraavisen.no

Krim

Økokrim anker frifinnelsen av tidligere Nittedals-ordfører

(NITTEDAL): Tidligere ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen, og en næringsdrivende i Nittedal. ble tidligere i høst frifunnet for grov korrupsjon. Økokrim har nå besluttet at de vil anke dommen til lagmannsretten.

Publisert for

, den

Wikimedia Commons
Arkivfoto: Nittedal rådhus / Wikimedia Commons

Den vakte betydelig oppsikt da den tidligere ordføreren i Nittedal sammen med en forretningsmann fra bygda ble tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med en utbyggingssak i kommunen.

Slik Økokrim så det, skulle den tidligere ordføreren ha involvert seg i saken til gunst for forretningsmannen. Da saken tidligere i høst ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, ble begge de tiltalte blank frifunnet.

Vil ha omkamp

I det politiske miljøet i Nittedal regnet de fleste med at den frifinnende dommen ville bli stående. Den enstemmige frifinnelsen ble oppfattet som relativt god begrunnet, og man gikk derfor ut i fra at den ville bli stående. Når Økokrim nå har bestemt seg for å anke dommen, kommer det derfor overraskende på de fleste.

– Om vi må en ny runde i retten, må vi bare fortelle den samme historien og føre ytterligere vitner og bevis på at det jeg har sagt er sant, sier hun til avisen.
Thorkildsens forsvarer, advokat Thomas Skjelbred, sier i en kommentar til Romerikes Blad at han finner det overraskende at Økokrim anker dommen. Etter hans mening var dommen klar og tydelig. – De ber om omkamp, rett og slett, er advokatens kommentar.

Anker bevisbedømmelsen

I en pressemelding fra Økokrim heter det at de har bestemt seg for å anke over bevisbedømmelse når det gjelder skyldspørsmålet.

– Vi mener tingretten har bedømt bevisene uriktig når de har frifunnet de tiltalte. Vi har derfor anket dommen, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
Av pressemeldingen går det også frem at Økokrim mener retten har tolket selve korrupsjonsbestemmelsen feil.

Det må legges til at selv om Økokrim har bestemt seg for å anke dommen, er det ikke gitt at det blir ny rettssak. Slik det hele nå er utformet, skal anken fra Økokrim først gjennom en rettslig prøving.

Finner retten at det er åpenbart at anken ikke vil føre frem, kan den nekte ankebehandling. I så fall er de tiltalte endelig frifunnet. Beslutter retten at anken kan fremmes, nullstilles saken. Saken starter da på nytt, med full vitneførsel og fremleggelse av alle bevis på nytt.