Extraavisen.no

Innenriks

Økt kunnskap om sjøarealene i Agder

(AGDER): Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er i gang med et prosjekt som skal bidra med økt kunnskap om sjøarealene i Agder.

Publisert for

, den

Illustrasjonfoto: NIVA

Bakgrunnen for prosjektet er at regionale myndigheter ønsker at det skal tilrettelegges for blå, bærekraftig næringsutvikling og dermed økt sysselsetning og verdiskapning langs kysten i sør.

NIVAs prosjektleder Federico Håland Gaeta ser frem til å lede teamet fra NIVA og Akvaplan-niva, som skal arbeide sammen i dette spennende prosjektet.

– Dette er et oppdrag som vi er svært glade for, da det gjør det mulig for oss å utnytte vår tverrfaglige kompetanse innen akvakultur, fiskeri, friluftsliv, reiseliv og kystsoneforvaltning, sier Gaeta.

– Prosjektet føyer seg inn i rekken av flere lignende prosjekter hvor vi i de senere årene har bidratt til et styrket kunnskapsgrunnlag for kystsoneforvaltning. Akvaplan-niva har blant annet ledet kunnskapsinnhenting for kystsoneplanlegging i Nye Øygarden og bidrar for tiden i arbeidet med en interkommunal kystsoneplan i Vesterålen, sier NIVA-forskeren.

Prosjektet finansieres av Agder Fylkeskommune, via Blått Kompetansesenter Sør. Prosjektet startet opp i januar i år og skal ferdigstilles innen januar 2023.

Lik Extraavisen.no på Facebook!