Connect with us

Finans

Olav Thon Gruppens halvårsrapport for 2021

Olav Thon Gruppen hadde en positiv finansiell utvikling i 1. halvår på tross av koronapandemien. Resultat før skattekostnad ble 2,5 milliarder kroner.

  •  
  •  
  •  

Publisert for

, den

Molde Storsenter. Foto: Einar Engdal

Resultat før skattekostnad og verdiendringer ble 1,7 milliarder kroner.

– På tross av at hotellvirksomheten fortsatt ble påvirket negativt av koronapandemien, er vi godt fornøyd med at de andre virksomhetene utviklet seg godt i 2021. Resultatet før skatter og verdiendringer i 1. halvår viser at Olav Thon Gruppen har kommet seg veldig godt gjennom pandemien, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Solid finansiell posisjon
Konsernets egenkapital har økt til over 61 milliarder kroner og konsernets eiendomsportefølje har en markedsverdi på 104 milliarder kroner.

Kontantstrøm fra driften i første halvår var 1,7 milliarder kroner og konsernets likviditetsreserve var 10 milliarder kroner.

Bolig og næringseiendom
Konsernet har ferdigstilt flere boligprosjekter og i 1. halvår ble det overlevert boliger med en salgsverdi på 481 millioner kroner.

Markedet for næringseiendom utviklet seg positivt også i 1. halvår, med et rekordhøyt salgsvolum i markedet for næringseiendom.

Skandinavias ledende kjøpesenteraktør
Ved halvårsskiftet eide og forvaltet konsernet 89 kjøpesentre i Norge og Sverige, hvorav 10 i Sverige. I porteføljen inngår både Norges 7 største kjøpesenter, og et av Sveriges 3 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i konsernets norske kjøpesentre ble 24,7 milliarder kroner i første halvår – en økning på 3 % fra samme periode i fjor.

I Sverige falt butikkomsetningen med 32 % til 2,8 milliarder svenske kroner i 1. halvår.

I Norge påvirkes butikkomsetningen i 1. halvår av at mange butikker i sentrene var stengt i deler av kvartalet, mens omsetningen i Sverige påvirkes av at grensen til Sverige i praksis var stengt for norske kunder i det meste av halvåret.

– Alt i alt viser tallene for de norske kjøpesentrene at kundene kom tilbake til kjøpesentrene da butikkene og spisestedene fikk lov til å åpne igjen, og at kjøpesentrene nå igjen fremstår som populære møteplasser for handel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Thon Hotels
Ved utgangen av første halvår hadde Thon Hotels 12.370 gjesterom fordelt på 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam.

Deler av konsernets hoteller og serveringssteder var helt eller delvis stengt i 1. halvår som følge av koronapandemien. Driftsinntektene ble derfor redusert med 30 % sammenlignet med 1. halvår i 2020, en periode som hadde litt over to måneder med normal drift før koronapandemiens utbrudd.

Driftsoptimalisering og kostnadsbesparende tiltak bidro til å dempe resultatnedgangen.

Investeringer og eiendomsprosjekter
I første halvår ble det investert 1 milliard kroner i virksomheten, og flere store eiendomsprosjekter ble ferdigstilt.

Blant annet åpnet det nye hotellet Thon Hotel Svolvær i Lofoten, og Thon Hotel Ålesund med 175 rom ble rehabilitert og gjenåpnet.

Konsernets største pågående prosjekter er oppføringen av to logistikkbygg på Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter og det nye hotellet Thon Hotel Snø med 300 gjesterom på Lørenskog.

Fremtidsutsikter
– Veksten i norsk økonomi forventes å øke utover høsten i takt med nedtrappingen av koronatiltakene. Når etterspørselen etter hotellrom og konferanselokaler øker, forventes det at hotellvirksomheten vil kunne styrke lønnsomheten igjen. Olav Thon Gruppen har en solid finansiell posisjon, og er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, avslutter Sperre.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre:
  •  
  •  
  •