Connect with us

Politikk

Ønsker bredere debatt om fosterdiagnostikk

(POLITIKK): Biskopene i Den norske kirke vil bidra til en bredere offentlig samtale om fosterdiagnostikk. De er bekymret for at samfunnet ikke lenger skal ha plass til alle, uavhengig av genetiske egenskaper. Biskopene oppretter nå en arbeidsgruppe som skal jobbe med etiske dilemmaer knyttet til lovendringen.

Publisert for

, den

Olav Fykse Tveit er den ledende biskopen i Den norske kirke. Foto: Bo Mathisen
annonse

– Med utvidelsen av tilbudet om fosterdiagnostikk til alle gravide endres forholdet mellom selvbestemmelse og prinsippet om et samfunn med plass til alle, heter det i vedtaket fra Bispemøtet.

Bioteknologiloven ble endret i mai 2020 slik at genetisk fosterdiagnostikk nå er tillatt for alle gravide. Bispemøtet har vedtatt å opprette en arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til hvordan biskopene kan følge opp temaet. Sammensetningen av arbeidsgruppen vil bli besluttet på et senere tidspunkt.

– Jeg har dyp respekt for de vanskelige valgene kommende foreldre skal ta. Som samfunn må vi sikre at barn og familier med behov for tilrettelegging får den støtten de har rett på. Biskopene er bekymret for at færre vil bære frem barn med ulike kromosomtilstander og at det kan utfordre prinsippet om at vi skal ha plass til alle i samfunnet vårt. Det handler om menneskeverd, sier preses Olav Fykse Tveit. Han er den ledende biskopen i Den norske kirke.

– Vi vil bidra til en bredere offentlig diskusjon om hvilke følger endringen i tilbud om fosterdiagnostikk har for menneskeverdet og for forståelsen av mangfold, svakhet og sårbarhet, og autonomi og avhengighet i samfunnet, sier Fykse Tveit.

De tolv biskopene i Den norske kirke samles til møte tre ganger årlig. Bispemøtet har som oppgave å samordne de gjøremål som tilligger de enkelte biskoper.

Bispemøtets vedtak:

Bispemøtet takker for seminaret «Fosterdiagnostikk: Det sårbare livet – fra livets begynnelse. Etiske og diakonale utfordringer i kirke og samfunn» som drøftet genetisk fosterdiagnostikk i lys av endringene i Bioteknologiloven. Bioteknologiloven ble endret i mai 2020 slik at genetisk fosterdiagnostikk nå er tillatt for alle gravide. Dette er en stor prinsipiell endring siden fosterdiagnostikk tidligere har vært forbeholdt en særskilt gruppe gravide basert på en medisinsk risikovurdering.

Med utvidelsen av tilbudet om fosterdiagnostikk til alle gravide endres forholdet mellom selvbestemmelse og prinsippet om et samfunn med plass til alle. Bispemøtet er bekymret for at Norge får et system hvor levedyktige fostre med ulike kromosomtilstander velges bort på grunn av sine egenskaper. BM vil bidra til en bredere offentlig diskusjon om hvilke følger dette har for menneskeverdet og for forståelsen av mangfold, svakhet og sårbarhet, og autonomi og avhengighet i vårt samfunn.

BM oppretter en arbeidsgruppe som legger fram forslag til hvordan dette kan følges opp.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

annonse

Siste artikler

annonse
annonse
NB! Extraavisen med ny tipstelefon: (+47) 922 47 021 (f.o.m 1.desember 2021)Les mer