Extraavisen.no

Krim

Ønsker lavere straff for drap

(NITTEDAL): I dag startet ankesaken etter drapet på nittedølen Kristian Løvlie, hvor en mann i 40-årene dømt til 17 års fengsel for overlagt drap.

Publisert for

, den

DREPT: Familiefaren Kristian Løvlie ble drept i Nittedal i slutten av mai. Foto: Privat

Tidligere i år ble en mann i slutten av 40-årene dømt til 17 års fengsel for overlagt drap på familiefaren Kristian Løvlie i Nittedal.

Det var i slutten av mai 2020 at Kristian Løvlie ble drept med flere knivstikk av mannen i 40-årene. Dagen etter drapet, pågrep politiet en mann i 40-årene for drapet. Drapsmannen var leieboer hos den drepte, og drapet skal ha skjedd som en følge av krangel om skyldig husleie. Drapsmannen lå flere måneder på etterskudd med husleie, og fryktet at han og hans familie ville bli kastet ut.

Under rettssaken i Nedre Romerike tingrett erkjente tiltalte straffeskyld, men hevdet drapet skjedde i affekt nettopp fordi han fryktet å bli husløs. Påtalemyndigheten på sin side hevdet at drapet skjedde etter forutgående planlegging. Slik påtalemyndigheten så det, planla drapsmannen drapet for å løse et tilsynelatende uløselig problem; den skyldige husleia.

Anket straffeutmålingen

I domsavsigelsen støttet retten påtalemyndighetens syn på at drapet skjedde etter forutgående planlegging, altså med overlegg. Retten mente at en straff på 17 års fengsel var passende.

Drapsdømtes daværende forsvarer, hr.advokat Trygve Staff, mente dette var en altfor streng straff.

Selve skyldspørsmålet var det liten tvil. Striden står om hvorvidt drapet skjedde med overlegg eller i affekt.

Mannens nåværende forsvarer, advokat Lars Mathias Undheim, uttaler til media at straffen for drap i Norge i utgangspunktet er 12 år. Hans klient er heller ikke, som nevnt, enig i at drapet skjedde med overlegg. På denne bakgrunn anket drapsdømte straffeutmålingen.

Det er satt av 8 dager til behandlingen av saken i Eidsivating lagmannsrett.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer