Extraavisen.no

Arkiv

Oppgang i boligprisene

(BOLIG): Publisert: 31.07.2007 16:30 Prisene på omsatte borettslagsboliger i GARANTI Eiendomsmegling gikk opp med 1 % fra juni til juli i år.

Publisert for

, den

Foto: Sidekix Media

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i juli var kr 21.356,-. Siden juli 2007 har det vært en prisøkning på 13,6 prosent.

– Til tross for fellesferie har vi prisøkning i juli. Det viser at selv om man har tatt ferie så har man ikke tatt ferie fra kjøp og salg av bolig. Den svake prisnedgangen i juni kan ha oppmuntret boligkjøperne, sier Stein Drogseth, administrerende direktør i GARANTI Eiendomsmegling.

Færre bud – flere budgivere

I juli var det 2,2 budgivere som la inn 4 bud i snitt pr omsatt bolig, i motsetning til juni hvor det var 2 budgivere som la inn 4,6 bud i snitt.

– Vi ser at antallet budgivere er relativt stabilt hvilket tyder på små endringer i markedet. Hovedtendensen er at vi følger mønsteret for den sesongen vi er inne i, og det vil sannsynligvis bli økt aktivitet igjen utover høsten, sier Drogseth.

Antall omsetningsdager opp

Antall omsetningsdager hos Garantikontorene (antall dager mellom 1. annonsedag og dagen der selger aksepterer budet) var 27 dager i juli. Det er fire dager mer enn i juni.

Om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og består i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60% av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.

Lik Extraavisen.no på Facebook!