Extraavisen.no

Innenriks

Oteren kan true noen villaksstammer

(SUNNMØRE): Oteren er tilbake og kan være en utfordring for villaksen i enkelte elver. Det viser et merkeforsøk utført av NORCE LFI i to elver på Sunnmøre. Mens laksen i Aureelva i hovedsak unngår oteren ved å gjemme seg i kulper og en innsjø, ser forskerne at en høy andel av laksen blir spist i Søre Vartdalselv

Publisert for

, den

Laks tatt av oter i en av de undersøkte elvene på Sunnmøre. FOTO: NORCE

– Oteren er tilbake og gjør det den skal, nemlig spise fisk, sier forsker Marius Kambestad, og konkluderer med at under gitte forutsetninger kan oteren i stor grad redusere gytebestanden av laks.

Kambestad leder på vegne av NORCE LFI prosjektet Mer laks og sjøørret på Sunnmøre. Prosjektet startet i 2020 og skal gå til 2026. Det finansieres av blant andre Miljødirektoratet, Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua.

Bakgrunnen for prosjektet er at det blir mindre og mindre villaks og sjøørret i en del av elvene på Sunnmøre og at det ikke er noe klart svar på hva som har forårsaket den negative bestandsutviklingen.

Oterprosjektet 

Ett av delprosjektene det nå foreligger resultater fra, fokuserer på samspillet mellom oter og laks. 30 laks i Aureelva og 30 i Søre Vartdalselva ble radiomerka om sommeren, og satt ut igjen og fulgt med peileutstyr gjennom høsten og vinteren.

I Aureelva ble 14 laks funnet døde, hvorav oteren sannsynligvis tok ni, men kun fire laks ble tatt av oter før de fikk gytt. I Søre Vartdalselva fant forskerne 24 av de merkede laksene døde på land i løpet av høsten, og kun én overlevde frem til gytetiden var over.

Forklaringen på de ulike resultatene for de to elvene er sannsynligvis elvenes karakter. Aureelva har store kulper og en innsjø der laksen kan unngå oteren, mens Søre Vartdalselva er en liten og grunn elv der laksen trolig har mindre mulighet til å gjemme seg. Dette funnet kan ha overføringsverdi for en rekke andre elver der oteren nylig har kommet tilbake.

NORCE LFI vil diskutere situasjonen med Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Miljødirektoratet og elveeierlagene

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer