Extraavisen.no

Innenriks

Over 100 studenter må ta eksamen på nytt

(UTDANNING): En eksamen i jussemne ved UiO som ble brukt på våren må annulleres. Dermed må 12 studenter ta eksamen på nytt.

Publisert for

, den

– Dette var en vanskelig beslutning å ta, vi har begått en feil og konsekvensen er at studentene må sette seg til eksamensbordet igjen. Vi ser imidlertid ingen annen utvei, siden feilen gjør at vi ikke kan sikre at alle eksamenskandidatene får en rettferdig vurdering av sin innsats under eksamen, sier studiedekanen på nettsidene til UiO.

Den formelle feilen består i at det ble brukt en tidligere eksamensoppgave på hjemmeeksamen i valgemnet Bygge- og enterpriserett 26. april.

Tidligere eksamensoppgaver legges normalt ut på fakultetets nettsider sammen med en veiledning til de som skal sensurere besvarelsene. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer