Extraavisen.no

Krim

Over 3000 innsatte i februar

(KRIM): 440 personer sitter i soningskø og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 333 iverksettelser.

Publisert for

, den

Foto: Kriminalomsorgen

Antall innsatte i fengsel
Den 01.mars var belegget i fengsel på 85 prosent med totalt 3088 innsatte.

– Av de 3088 innsatte satt 592 (19 prosent) i varetekt
– 749 (24 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 174 (5,6 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 144 menn, 8 kvinner
– 5 innsatte under 18 år. 2 soner dom og 3 sitter i varetekt. Alle sitter i ungdomsenheter.
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i februar 2022 var : 85 prosent.

Soningskø
Pr. (04.03) 2022 var soningskøen på 440 ubetingede dommer.
Av disse avventer 24 dommer soning med Elektronisk kontroll (fotlenke).

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for februar 2022 ligger som vedlegg.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Soningsoverføring
Det ble effektuert 1 soningsoverføring i februar. Totalt har det blitt overført 2 innsatte til soning i hjemlandet så langt i 2022.


Straffegjennomføring i samfunnet
I februar 2022 ble det iverksatt 644 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er 2 % færre enn i februar 2021, der 659 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 333 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 150. Elektronisk kontroll viser en liten økning på 5 % sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, men samfunnsstraff viser en nedgang på 14 %.

Når det gjelder saker som var aktive ligger gjennomsnittstallet for hele januar 2022 langt høyest for samfunnsstraff.
Program mot ruspåvirket kjøring er på samme nivå som i februar 2021, mens ND synker og bøtetjeneste øker betraktelig.

Det er en iøynefallende høy andel kvinner i iverksatte saker i februar 2022.
Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

StraffegjennomføringsformFeb.22Feb 21% KvinnerAktive saker
Samfunnsstraff150174211205
Program mot ruspåvirket kjøring353620364
Narkotikaprogram med domsstolskontroll (ND)152327365
Bøtetjeneste463726195
Prøveløslatelse med møteplikt484110285
Elektronisk kontroll (EK)33331813424
§ 12 straffegjennomføring i institusjon172812150
§ 16 Hjemmesoning26
Totalt644659142994

Lovbrudd
De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i januar 2022, er dømt for følgende type lovbrudd:

Vold10,7%
Økonomi8,6%
Narkotika/rus14,7%
Lov og orden6,7%
Vinningskriminalitet6,5%
Trafikklovbrudd41,6%
Seksuallovbrudd1,8%
Øvrige9,4%