Krim

Over 500 fikk straff i april

I april ble det iverksatt 501 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 272 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 133. Det var 3045 innsatte i norske fengsler den 3. mai.

3. mai var belegget i fengsel på 82 prosent med totalt 3045 innsatte.

– Av de 3045 innsatte satt 692 (23 prosent) i varetekt
– 829 (27 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 192 (6,3 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 10 kvinner
– 7 innsatte under 18 år. 6 sitter i varetekt og 1 på dom. Fire av de innsatte sitter ved  ungdomsenheter
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i april 2023 var 83,8 prosent
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 84,4 prosent

Soningskø
5. mai var soningskøen på 146 ubetingede dommer.
Av disse avventer 10 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 136 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for april 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
I april ble det gjennomført 2 soningsoverføringer. Hittil i år er det totalt soningsoverført 5 innsatte, 2 færre enn på samme tid i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet

I april 2023 ble det iverksatt 501 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 13 prosent færre enn i april 2022, da 577 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 272 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 133.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med april 2022. Bøtetjeneste hadde 1 iverksatt gjennomføring i april 2023, en nedgang fra 39 iverksatte gjennomføringer i april 2022.

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) viser en nedgang på 53 prosent, mens program mot ruspåvirket kjøring synker med 36 prosent. Samfunnsstraff synker med 8 prosent, prøveløslatelse med møteplikt synker med 4 prosent, og elektronisk kontroll synker med 3 prosent.

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) viser en økning på 30 prosent sammenlignet med april 2022.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i april 2023 på 16 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

StraffegjennomføringsformIverksatte sakerAktive saker
apr.23apr.23Andel kvinner
Elektronisk kontroll27228015 %389
Samfunnsstraff13314520 %999
Prøveløslatelse med møteplikt49516 %296
Program mot ruspåvirket kjøring213314 %362
Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)91922 %123
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)13108 %321
Bøtetjeneste1390 %21
Hjemmesoning (§ 16)300 %9
Totalt50157716 %2520

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker april 2023 og april 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd
Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i april 2023 er 42 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 16 prosent og vold med 12 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

LovbruddskategoriAndel
Trafikklovbrudd41,9 %
Økonomi16,1 %
Vold11,8 %
Narkotika/rus11,2 %
Lov og orden9,6 %
Vinningskriminalitet4,5 %
Annet2,8 %
Seksuallovbrudd2,2 %

Lik Extraavisen.no på Facebook!