Extraavisen.no

Arkiv

Overkjører private ambulanser

(AMBULANSE): NHO Service reagerer skarpt på at statsråd Sylvia Brustad nedsetter et utvalg som skal utrede fremtiden for ambulansedrift i Norge, uten at den private delen av næringen blir representert.

Publisert for

, den

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad oppnevnt en arbeidsgruppe i april som skal gjennomgå prehospitale tjenester og komme med forslag til endringer. Hovedfokus er rettet mot bil- og båtambulansetjenesten og AMK-sentralene.

Gruppen skal se på følgende:
• Organisering og samhandling
• Kapasitet og responstider
• Utdanning/kompetanse/arbeidsmiljø
• Økonomiske og administrative forhold

Purrer
NHO Service har gjentatte ganger siden i fjor høst kontaktet departementet med krav om at våre ambulansebedrifter burde vært representert i arbeidsgruppen.

– Vi reagerer sterkt på at dette kravet ikke ble tatt til følge, sier Petter Furulund adm.dir. i NHO Service. I en epost fra departementets saksbehandler ble det sist besvart at dept skulle komme tilbake til saken etter jul. I begynnelsen av februar i år tok NHO Service på ny kontakt med departementets saksbehandler. Det ble her opplyst at dept fremdeles ikke hadde tatt stilling til vårt brev og således ikke besluttet hvem som skulle delta i utvalget.

– Siden hører vi ingen ting før utvalget blir presentert og det går ut en pressemelding om saken fra departementet 11. april. NHO Service mener at dette er meget slett forvaltning. 

Taushet
– Siden hører vi ingen ting før utvalget blir presentert og det går ut en pressemelding om saken fra departementet 11. april. NHO Service mener at dette er meget slett forvaltning. NHO Service vil nå be om et møte med politiske ledelse i departementet og på ny kreve plass i arbeidsgruppen, sier Furulund.

Markedet
Totalmarkedet for ambulansedrift i Norge er på 2,1 milliarrder kroner. Av dette er 390 millioner kroner eller 18,1 prosent konkurranseutsatt. NHO Service organiserer 20 ambulansebedrifter som omsetter for 290 millioner kroner i året og som har 75 prosent av det konkurranseutsatte markedet.

De som Sylvia Brustad har verdiget en plass i utvalget er:
Anne Rygh Pedersen (leder)
Nils Jul Lindheim, Helse Sør Øst RHF
Pål Anders Mæhlum, Sykehuset Innlandet HF
Brit Vigdis Nordbø, Stavanger Universitetssykehus HF
Hanne Iversen, Helse Finnmark HF
Hans Ole Siljehaug, St Olavs hospital HF
Helen Brandstorp, Universitetet i Tromsø, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Arne Lindstad, Helsedirektoratet
Bjørn Jamtli, Statens helsetilsyn
Per Tvete, Overhalla kommune – KS
Hanne Klausen, Helse Bergen HF -Legeforeningen
Anne Marie Gran Brun, Høgskolen i Vestfold – Sykepleierforbundet
Hans Martin Aase, Ullevål Universitetssykehus HF – Fagforbundet
Erik Kollerud, Delta
Hilde Sophie Hamre, FFO/Norges astma og Allergiforbund

Lik Extraavisen.no på Facebook!