Extraavisen.no

Arkiv

Overtar vann – og energispesialist i Drammen

(DRAMMEN): GK styrker seg i Buskerud og overtar FOU-bedriften Rørleggermester Espen Henriksen AS. Overtagelsen styrker GK sin virksomhet i regionen innen vannbårne systemer og energibruk i bygg. GK befester med dette sin posisjon som lokalt og nasjonalt ledende inneklimakonsern. Alle medarbeidere fortsetter i sine stillinger og i begge selskaper ser man positivt på framtiden.

Publisert for

, den

Avtalen innebærer at GK overtar all virksomhet i Rørleggermester Espen Henriksen AS. Dagens ledelse og alle medarbeidere fortsetter under nytt eierskap og styrker med dette GK` aktiviteter innen virksomhetsområdet service og vedlikehold.

GK er et norskeid selskap etablert i 1964. Selskapet er i dag en av Skandinavias ledende inneklimabedrifter med over 60 lokaliseringer i Norge, Sverige og Danmark.

– Overtagelsen er en del av GK sin strategi om å øke fokus på vannbårne systemer samt på energibruk i bygg i tillegg til å bygge oppunder en allerede betydelig serviceaktivitet i Drammensområdet. Med denne tilgangen til ressurser og fagkompetanse, vil vi nå posisjonere oss som en bredere tjenesteleverandør hos eksisterende og nye kunder, sier regionsdirektør Jan Kinserdal i GK.

En fornøyd Kinserdal forteller videre at, – Aktiviteten i Rørleggermester Espen Henriksen AS blir et verdifullt supplement til vår egen aktivitet som i økende grad knyttes til energibruk i bygg, både i forbindelse med nytt energidirektiv og reviderte tekniske forskrifter. Disse aktualiserer vann som den fremste energibærer i både varme – og kuldeanlegg. Videre fant vi ‘tonen’ fort og vi har stor tro på at samarbeid under felles paraply vil medføre økt aktivitet fremover. Vår ambisjon er å bidra til et Klagefritt Innemiljø med optimal totaløkonomi for våre kunder og for samfunnet.

Tidligere styreleder i Rørleggermester Espen Henriksen AS, Margaret Henriksen tiltrer som daglig leder.

– Jeg er sikker på at GKs inntreden i bedriften vil være positivt for oss ansatte og for våre kunder. Vi vil fremtidig dele vår samlede kompetanse og erfaring som vil komme kundene til gode, sier Henriksen. Det var viktig for oss at GK er et norskeid selskap med lange tradisjoner og et godt rykte. Som fagavdeling i GK vil vi utvikle oss videre og dekke våre kunders vekslende behov på en enda bedre måte, uttaler en fornøyd Henriksen.

GK Drammen vil etter overtagelsen bestå av 35 personer fordelt på ingeniører og teknikere innen fagområdene ventilasjon, vann, kjøling og byggautomasjon.

GK har tidligere gjennomført flere vellykkede firmaovertakelser både i Norge og Sverige, og er nå en av Skandinavias ledende inneklimakonsern.

Lik Extraavisen.no på Facebook!