Extraavisen.no

Innenriks

Politiet vedtar gigantbot etter dødsfall

Sør-Øst politidistrikt er ilagt en foretaksstraff på 100 000 kroner etter at en mann døde 16. april i fjor etter et opphold i arresten i Skien.

Publisert for

, den

Foto: Daniel DeNiazi

Det skriver VG.

Spesialenheten for politisaker besluttet å iverksette etterforsking etter at politidistriktet meldte om dødsfallet.

Grunnlaget for at politiet må ut med 100.000 kroner i straffebot er fordi forholdet blir ansett som en overtredelse av straffeloven§ 171 om grovt brudd på en tjenesteplikt.

– Vi har vedtatt forelegget fra Spesialenheten, dette er en hendelse med et tragisk utfall som vi helt klart skulle vært foruten. Spesialenheten for politisaker har gjennomført en grundig etterforsking. Med tilgang på den informasjonen som nå ligger i vedtaket, vil vi følge opp konkrete punkter som ivaretar alle deler av ansvaret det ligger i å håndtere personer i arrest, sier politimester i Sør-Øst, Ole Bredrup Sæverud til avisen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!