Politijurister vurderer å slutte

En spørreundersøkelse Fagforeningen Politijuristene har gjennomført blant sine medlemmer.

Det viser at en av tre jurister vurderer å slutte. 33,1 prosent svarte at de vurderte å slutte i stillingen sin mens bare 40 prosent så for seg å bli værende etter tre år.

Det kommer også frem at 28 prosent hadde allerede søkt andre stillinger, ifølge Rett24

Lik Extraavisen.no på Facebook!