Utenriks

President Tokayev skriver ut nyvalg i Kasakhstan

Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokayev kunngjorde nyvalg 19. mars etter at han oppløste underhuset Mazhilis og maslikhatene (lokalstyreorganer).

Det skriver den kaskahstanske ambassaden i en pressemelding.

I fjorårets første halvdel foreslo Tokayev å holde nyvalg til Mazhilis og maslikhater i sin tale til nasjonen. “Dermed vil perioden fra kunngjøringen av initiativet til valgdagen være mer enn seks måneder. Etter Kasakhstans uavhengighet har kandidater og politiske partier aldri hatt så mye tid til å forberede seg til valgkampen”, sa han.

Valg til maslikhatene vil bli kunngjort av Kasakhstans sentrale valgkommisjon.

Valget til Mazhilis vil runde av den politiske fornyelsessyklusen som ble initiert av president Tokayev. Denne prosessen begynte med presidentvalget 20. november 2022 og fortsatte med valget til parlamentets overhus Senat 14. januar 2023.

“Avholdelsen av nyvalg til Mazhilis og maslikhater følger grunnlovreformens logikk som fikk støtte av Kasakhstans befolkning gjennom folkeavstemning. Som resutat av reformen har landet vårt nye, mer rettferdige og mer konkurransepregede regler for valg av lovgivende organer”, sa Tokayev.

“Det kommende valget vil legemliggjøre endringene som skjer i samfunnet og gi en sterk impuls til ytterligere modernisering av vårt politiske system”, uttalte presidenten.

I valget til Mazhilis vil man ta i bruk grunnlovensendringene som ble vedtatt etter folkeavstemningen 5. juni 2022. En av de betydelige endringene inkluderer overgang til en valgordning som er en blanding av forholdstallsvalg og flertallsvalg med 70 prosent representanter fra partilister og 30 prosent representanter fra enmannskretser.

I valget til maslikhatene i Kasakhstans fylker og landets tre største byer vil man også bruke denne valgordningen, men med 50 prosent representanter fra partilister og 50 prosent representanter fra enmannskretser.

Grunnlovsreformen har også forenklet partiregistreringsprosessen med senking av terskelen for valgregistrering av politiske partier fra 20 000 til 5 000 medlemmer. Kravet til regionale partirepresentasjoner har blitt redusert fra 600 til 200 personer.

To nye partier, Baitak og Respublika, har registrert seg etter at endringene hat trådt i kraft. Nå er det syv registrerte partier.

Endringene i valgordningen inkluderer innføring av mulighet til å avgi blank stemme, senking av sperregrensen for tildeling av seter i Mazhilis fra 7 til 5 prosent og lovfesting av en kvote på 30 prosent for kvinner, ungdom og personer med spesielle behov ved mandatfordelingen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!