Extraavisen.no

Innenriks

PST får kritikk av kontrollutvalget

(SIKKERHET): EOS-utvalget kritiserer i sin årsrapport for 2021 politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å ha registrert seks personer uten at det var grunnlag for registreringen.

Publisert for

, den

Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) la onsdag frem sin rapport om kontrollen med de hemmelige tjenestene for 2021.

Skal man tro årsrapporten, og den bør man nok, er det lite å kritisere Norges hemmelige tjenester for. Med unntak av kritikk mot PST i et konkret tilfelle, er det stort sett småpirk utvalget har funnet gir grunn til kritikk av tjenestenes virksomhet i fjoråret.

Den konkrete saken som etter utvalgets mening gir grunnlag for kritikk mot PST, dreier seg om det utvalget karakteriserer som urettmessig registrering av til sammen seks personer i tjenestens registre.

Hans-Petter Fjeld/Wikipedia

Slik utvalget ser det det, var disse seks personene registrert uten at det var grunnlag for det. I ett av disse seks sakene, forsterker utvalget sin kritikk. Dette fordi registreringen inneholdt opplysninger om personens politiske oppfatning.

Etter at denne etter utvalgets mening lovstridige registreringen ble påpekt av utvalget, valgte PST å slette registreringen for fem av de seks. For den sjette personen fastholdt PST at det var grunn til å registrere vedkommende, og opplysningene er derfor ikke slettet.

Det er i årsrapporten ikke gitt ytterligere informasjon om hvorfor de seks i utgangspunktet ble registrert, hvilket er i tråd med tidligere praksis.

Mangelfull rapportering

Utvalget har ikke fått fremlagt alle saker og operasjoner som E-tjenesten har forelagt for Forsvarsdepartementet i perioden 2011–20. E-tjenesten har beklaget de manglende fremleggelsene, som tjenesten mener skyldtes rutinesvikt.

EOS-utvalget har presisert overfor E-tjenesten at det forventer å få fremlagt alle saker og operasjoner som er forelagt Forsvarsdepartementet for godkjenning.

For de andre tjenesten som faller inn under begrepet “hemmelig tjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling, er det bare mindre ting EOS-utvalget har å påpeke.

Rapporten kan leses i sin helhet her

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer