Extraavisen.no

Innenriks

Rapportert om døde fugler på Haugalandet

(SVEIO/HAUGALANDET): I den siste tiden er det rapportert inn om flere døde fugler på Haugalandet og i Sveio.

Publisert for

, den

Foto: Angel Luciano

Det er bekreftet at fuglene har fugleinfluensa, og mange av de skal ha dratt smitten med seg fra smitteutbruddet i Skottland, melder Vestavind.

Nå går kommunen ut og oppfordrer folk om å melde ifra til Mattilsynet dersom man kommer over en død fugl.

Mattilsynet tester fulgekadavaret for fulgeinfluensa, og kommunen kan hjelpe folk med informasjon om hvordan kan hente eller fjerne fuglen.

Funn av døde fugler kan også meldes til den kommunen du bor i, hvor du blant annet blir satt over fagfolk som vil veilede deg til hvordan du skal håndtere døde fugler.

Fugleinfluensa er en dyresykdom som skyldes et virus hos dyr. Flere av tilfellene som oppstår hos dyr fører ofte til at de dør. Sykdommen ble tidligere kalt hønseinfluensa og fjørfeinfluensa, og ble først oppdaget i Italia tidlig på 1900-tallet.

Lik Extraavisen.no på Facebook!