Extraavisen.no

Næringsliv

Ratifiser ILO-konvensjon 190

(NÆRINGSLIV): Det er på tide at vi får et moderne lovverk som tillitsvalgte kan bruke i kampen mot vold og trakassering i arbeidslivet, mener forbundsleder i Negotia Monica A. Paulsen.

Publisert for

, den

ILO-konvensjon 190 om vold og trakassering ble vedtatt i 2019, men likevel har Norge enda ikke ratifisert den. Foto: Adobe Stoc

Koronapandemien må ikke gjøre at kampen mot vold og trakassering på arbeidsplassen går i glemmeboken. ILO-konvensjon 190 om vold og trakassering ble vedtatt i 2019, men likevel har Norge enda ikke ratifisert den.

Ratifisering av konvensjonen gir en mulighet til å revurdere det norske lovverket på feltet, og tilpasse det utfordringene i et moderne arbeidsliv.

Konvensjonen mot vold og trakassering i arbeidslivet har et tydelig kjønnsperspektiv. Dette er viktig fordi trakassering på jobb er en likestillingsutfordring som rammer kvinner på andre måter enn menn.

I tillegg begrenser den seg ikke til arbeidsplassen, men forholder seg til alle arenaer i arbeidslivet. Det er nødvendig i det digitaliserte arbeidslivet, med økt bruk av hjemmekontor og dårligere tilknytning til arbeidsplassen.

Ved å tilpasse det norske lovverket til konvensjonen, vil vi få en mer samlende definisjon av begrepene vold og trakassering på tvers av arbeidsmiljøloven, likestillings- og diskrimineringsloven, og straffeloven, som tillitsvalgte kan bruke i praksis ute på arbeidsplassene.

Alt ligger til rette for å ratifisere konvensjonen, og regjeringen har lovet å gjøre dette i Hurdalsplattformen. Vi kan ikke vente med dette. Ratifisering av ILO-konvensjon 190 ville vært en real annerkjennelse fra regjeringen av innsatsen til arbeidstakere og tillitsvalgte som kjemper for et arbeidsliv fritt for vold og trakassering.

Lik Extraavisen.no på Facebook!