Extraavisen.no

Innenriks

Reagerer på togkjøp

(TOGKJØP): Norske tog inngikk nylig en avtale med Alstom om kjøp av 30 nye lokaltog, med opsjon på å kjøpe ytterligere 170 tog. Palestinakomiteen reagerer kraftig på avtalen og sier Alstom er et selskap som bidrar til okkupasjonen i Palestina. 

Publisert for

, den

– I dag er en stor dag for alle jernbane-entusiaster i Norge! Nå er vi kun noen få år unna å kunne tilby togpendlere i Oslo-regionen nye lokaltog med bedre komfort, bedre kapasitet og bedre nettdekning, sa Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog da avtalen ble presentert.

Rammeavtalen har en estimert totalverdi på over 2O milliarder kroner, inkludert den første bestillingen på 30 lokaltog med tilhørende kostnader oppimot 3,8 milliarder kroner, og blir med dette det største innkjøpet i Norsk jernbanehistorie.

Palestinakomiteen ikke like begeistret

Om Norske tog mener dette er en stor dag for alle togentusiaster, er ikke Palestinakomitten like begeistret.

I en uttalelse, publisert på organisasjonens hjemmeside, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen, at de reagerer på at Norge belønner krigsprofitører med milliardkontrakt.

Ifølge Palestinakomiteen har norske myndigheter har vært en pådriver for FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer. Likevel har statseide Norske tog inngått kontrakt med Alstom, et selskap som står på FNs liste over selskaper med forretningsinteresser i de ulovlige israelske bosettingene.

– Det er svært overraskende at et heleid statlig selskap som Norske tog inngår kontrakt med et selskap som profitterer på okkupasjon, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge. 

Norge har et regelverk som skal sikre at norske selskaper og offentlige innkjøpere ivaretar menneskerettighetene også i konfliktområder.

Alstom er et fransk selskap som ifølge høykommissæren for menneskerettigheter har aktiviteter som er uforenelige med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), prinsipper Norge er forpliktet av.

– Det er et for stort sprik mellom teori og praksis. Her må samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og resten av regjeringen på banen for å rydde opp, mener Palestinakomiteens leder. 

KLP trakk seg ut av Alstom

I 2020 ble Alstom lagt til FNs liste over selskap som opererer i okkuperte områder og dermed bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Dette førte til at pensjonsfondet KLP i sommer trakk ut sine investeringer av Alstom, begrunnet med en «uakseptabel risiko for at de ekskluderte selskapene bidrar til medvirkning på brudd av menneskerettigheter i krigs- og konfliktsituasjoner gjennom deres tilknytning til de israelske bosettingene på den okkuperte Vestbredden». 

I første omgang kjøper Norske tog 30 tog fra Alstom med opsjon på å kjøpe ytterligere 170 tog.

Norske tog skriver at de har vurdert Alstom sitt engasjement i okkuperte områder i Palestina, men likevel har inngått kontrakt.

– Retningslinjene fra myndighetene er ikke gode nok og sikrer ikke at selskap respekterer krigens folkerett. Slik det er nå medvirker Norske tog til profitt på okkupasjon og krigsforbrytelser, sier Khateeb. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!