Extraavisen.no

Krim

Regjeringen styrker arbeidet med nasjonal sikkerhet

(KRIMINALITET): Regjeringen styrker arbeidet med nasjonal sikkerhet. Støre-regjeringen foreslår derfor i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 å styrke arbeidet med å møte digitale trusler ut over det den avgåtte Solberg-regjeringen foreslo.

Publisert for

, den

Foto: Logan Vever

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med 17,5 millioner kroner for å styrke arbeidet med håndtering av staters bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet, heter det i en pressemelding.

I trussel- og risikovurderingene til EOS-tjenestene er det over tid påpekt at enkelte stater bruker økonomiske investeringer og oppkjøp på en måte som kan true nasjonal sikkerhet på kort eller lengre sikt. Flere departementer har derfor samarbeidet om hvordan slike investeringer kan forebygges og motvirkes.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er den av våre tre hemmelige tjenester som har sitt arbeidsområde knyttet opp til å sikre vår digitale infrastruktur mot angrep utenfra. NSM har i tillegg ansvaret for å påse at offentlige og private virksomheter etterlever sikkerhetslovens bestemmelser.

I dette ligger å påse at ikke utenlandske aktører kjøper opp eller på andre måter bruker norske bedrifter som utgangspunkt for aktiviteter som truer norske eller allierte interesser.

– Vi vil forebygge at norske bedrifter kjøpes opp av utenlandske aktører som kan true rikets sikkerhet. Derfor setter vi av penger til screening slik at vi kan ligge i forkant når utenlandske kjøpere som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser ser mot Norge, sier justis- og
beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til NSM med 17,5 millioner kroner i forhold til Solberg-regjeringens forslag. Med dette vil regjeringen neste år bruke i overkant av 382 millioner kroner på arbeidet med å sikre landet vårt mot trusler i det digitale rom.

Lik Extraavisen.no på Facebook!